Bez oświatowej rewolucji

Oświata

– Dzięki oświatowym przekształceniom dokonanym przed dwoma laty, nie mamy obecnie problemów z wprowadzeniem reformy oświaty związanej z „wygaszaniem” gimnazjów. Dzięki przekształceniom w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy mamy obecnie do utrzymania 3 szkoły podstawowe, a nie tak jak poprzednio pięć – podkreśla wójt gminy Jastrząb Andrzej Bracha. I dodaje – przez dwa lata urzędowania na stanowisku wójta moim priorytetem jest budowanie zgody.
– Lokalną „reformę oświaty” w gminie Jastrząb rozpoczęto już w 2015 roku. Organizacyjne przekształcenia dotyczyły dwóch szkół podstawowych: w Śmiłowie i Nowym Dworze, których utrzymanie „generowało” duże koszty… Do tych placówek oświatowych uczęszczało niewiele dzieci a utrzymanie kadry nauczycielskiej i pracowników obsługi nie było dla gminy rentowne. Dlatego podjęto decyzję o likwidacji tych szkółw tej formie prawnej. Chciałem jeszcze raz podziękować rodzicom za wyrażenie zgody w 2015 roku na wprowadzenie tak ważnych zmian w naszej oświacie.

– W ich miejsce pojawiły się dwie nowe szkoły. W Śmiłowie powstała Podstawowa Szkoła Specjalna, prowadzona obecnie przez Stowarzyszenie „Budujemy przystań” z Radomia (wcześniej prowadziło ją stowarzyszenie „Pryzmat”). W remont tej placówki stowarzyszenie zainwestowało około 80 tys. złotych, przez co wzrosła wartość naszego budynku. Dzięki temu przekształceniu, rocznie oszczędzamy ponad 600 tys. zł. Te pieniądze pozostają w budżecie naszej gminy, ponieważ nie wydajemy ich na wynagrodzenia i utrzymanie szkolnego budynku – przekonuje wójt gminy Jastrząb, Andrzej Bracha.

– Oszczędności, w wysokości ponad 200 tys. zł rocznie, dotyczą również Nowego Dworu. Nadal jest tam Publiczna Szkoła Podstawowa, jednakże prowadzona jest nie przez gminę, ale przez osobę fizyczną, paniąEwę Figarską. Cieszymy się, że placówka ta rozwija się i uczęszcza do niej coraz więcej dzieci nie tylko z gminy Jastrząb, ale również z Mirowa, Wierzbicy a nawet z Orońska. Uczy się w niej 50 dzieci, w tym 21 w szkole podstawowej oraz 29 w oddziale przedszkolnym, zorganizowanym w szkole podstawowej. Dzięki tej reorganizacji obecnie nie mamy problemów z wprowadzeniem reformy oświaty, związanej z tzw. „wygaszaniem” gimnazjów – podkreśla nasz rozmówca.

– Przeprowadziłem konsultacje z rodzicami, których dzieci uczęszczają do szkół w Jastrzębiu, Woli Lipienieckiej Dużej i w Gąsawach Rządowych, ponieważ to ich zdanie jest najważniejsze. Rodzice z PSP w Woli Lipienieckiej Dużej i PSP w Gąsawach Rządowych jednomyślnie wyrazili zgodę, by ich dzieci kontynuowały edukację w klasach VII i VIII w obecnych placówkach. Ważne jest również, że ta kontynuacja nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów. Ponadto możliwość edukacji w tych samych szkołach jest korzystniejsza i wygodniejsza dla dzieci ponieważ nie muszą wcześniej wstawać, aby dojechać do PSP w Jastrzębiu. Poza tym uczniowie mają niejako gwarancję, że w swojej dotychczasowej szkole nadal pozostaną we własnej grupie rówieśniczej, znają swoje otoczenie. Ten poparty przez rodziców wariant jest najlepszy, zarówno ze względów organizacyjnych, jak i ekonomicznych. Obecna sytuacja niegeneruje konfliktów, możemy spokojnie wdrażać reformę w gminie Jastrząb.

– Od 1 września 2017 r. z mocy prawa przekształca się dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe w Woli Lipienieckiej Dużej, Gąsawach Rządowych i Nowym Dworze w ośmioletnie. Natomiast Zespół Szkół w Jastrzębiu będzie również ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową.

– Kontynuacja nauki w każdej szkole podstawowej wyklucza konieczność tworzenia filii, a co za tym idzie redukuje koszty związane z utrzymaniem i dowozem uczniów. Najważniejszym celem dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego jest zapewnienie wysokiego poziomu nauczania. Gdyby nie było kontynuacji nauki w poszczególnych szkołach konieczne byłoby utworzenie w PSP w Jastrzębiu dodatkowo dwóch filii szkół w Woli Lipienieckiej i Gąsawach Rządowych, zaś nadzór nad swoimi placówkami w jednym budynku w PSP w Jastrzębiu prowadziłoby aż 3 dyrektorów. A poza tym czy w jednym budynku w Jastrzębiu udałoby się wydzielić odrębne pomieszczenia dla trzech placówek? – podkreśla wójt gminy Jastrząb.

– „Reforma gimnazjalna” w naszej gminie nie generuje dodatkowych kosztów. Oczywiście faktem jest, że w obu podstawówkach, z których dzieci nie będą dojeżdżać do szkoły w Jastrzębiu trzeba będzie ponieść pewne koszty. Aby wygospodarować pomieszczenia dla uczniów przyszłych klas VII i VIII filię biblioteki z PSP w Gąsawach Rządowych chcemy przenieść do świetlicy w tej miejscowości, którą prowadzi Wspólnota Gruntowa, dzięki temu w szkole wygospodarowane zostanie dodatkowe pomieszczenie dydaktyczne dla uczniów. Natomiast w PSP w Woli Lipienieckiej Dużej, pani dyrektor znalazła rozwiązanie poprzez wygospodarowanie kilku pomieszczeń m.in. z sali logopedycznej oraz poprzez przeniesienie szatni do piwnicy.Wiadomo, że przystosowanie pomieszczeń po szatni będzie wymagało prac adaptacyjnych. Na ten cel będziemy się starać pozyskać fundusze z rezerwy Ministerstwa Edukacji – poinformował TYGODNIK wójt Andrzej Bracha.

Not. – (Max.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.