Po 752 złotych na mieszkańca

Powiat szydłowiecki znalazł się na 131 miejscu w kraju w rankingu najbogatszych samorządów. Tę zamożnościową ogólnopolską klasyfikację przygotowano, uwzględniając jedynie dochody własne gmin, bez wszelkiego rodzaju dotacji i pozyskanych, unijnych funduszy. W efekcie sporządzono „rankingowy wskaźnik”, który jest zestawieniem wysokości dochodów budżetowych konkretnego samorządu w przeliczeniu na głowę mieszkańca.

Czytaj dalej

Trzeźwość i kontrole prędkości

Szydłowieccy policjanci sprawdzali nie tylko trzeźwość kierowców, ale również stan techniczny dużych ciężarówek poruszających się po drogach naszego powiatu. – Nasi mundurowi szczególną uwagę zwracali na trzeźwość kierujących, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz prawidłowość i legalność przewożonych towarów przez kierujących pojazdami ciężarowymi – poinformowali przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji. Ta prewencyjno-kontrolna akcja trwała od wczesnych godzin […]

Czytaj dalej

Bez niepotrzebnej brawury

Nie tylko dzieci ale również dorośli powinni się kąpać jedynie w miejscach do tego przeznaczonych i będących pod nadzorem ratowników. Na terenie naszego powiatu są tylko trzy takie miejsca. Na zalewach w Jastrzębiu, Chlewiskach i w Szydłowcu. W pozostałych zbiornikach, zażywanie kąpieliskowych atrakcji, wiąże się z dużym ryzykiem. – Dotyczy to zwłaszcza wyrobisk po dawnych […]

Czytaj dalej

Zgłosiło się 187 nowych uczniów

Podobnie jak w roku ubiegłym, w obu szydłowieckich szkołach ponadgimnazjalnych, tłoku – nie ma. Zainteresowanie młodzieży lokalną ofertą edukacyjną, dalekie jest od oczekiwań tych oświatowych placówek. Z dotychczasowego naboru wynika, że dwie „powiatowe”, oświatowe placówki zasili łącznie 187 nowych uczniów. Bywało 12 a nawet 14 klas, teraz siedem – Jak na obecny niż, to nie […]

Czytaj dalej