Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jastrzębiu

W celu usprawnienia funkcjonowania urządzeń wodociągowych zaopatrujących w wodę mieszkańców w miejscowościach Jastrząb, Kolonia Kuźnia oraz Lipienic w grudniu 2017 r. przeprowadzona została Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jastrzębiu , polegająca na wykonaniu sterowania filtracji oraz płukania, wykonaniu automatyki sterującej, wymianie złóż w trzech filtrach odżelaziających. Za wykonane zadanie gmina Jastrząb zapłaciła 136.131,00 zł. Modernizację wykonała […]

Czytaj dalej

Promocja gminy i modlitwa

Delegacja z gminy Mirów uczestniczyła w zjeździe KGW. To ogólnopolskie kulturalno-sakralne spotkanie odbyło się w Licheniu. W dwudniowym Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji kobiecych z terenów wiejskich uczestniczyła 50-osobowa grupa z gminy Mirów. – Już po raz drugi gościliśmy w Licheniu. Podczas tegorocznego zjazdu naszą gminę reprezentowała delegacja, złożona z pracowników biblioteki, […]

Czytaj dalej