Czy wszystko zagra?…

0
8
Siedzibą muzycznej ma być podstawówka w Sadku

Po wcześniejszej, intencyjnej uchwale szydłowieckiej Rady Miejskiej w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej w Sadku, pojawiły się ministerialne zastrzeżenia, dotyczące – bazy, braku muzycznych instrumentów, problemów z zatrudnieniem odpowiedniej kadry…

– Te obawy nie mają uzasadnienia – stwierdził w rozmowie z naszą redakcjąArtur Ludew, burmistrz Szydłowca. I dodał: – Z zebranych deklaracji wynikało, że nauką w przyszłej Szkole Muzycznej zainteresowanych jest blisko 500 dzieci. Po procesie rekrutacji, po tzw. przesłuchaniach (weryfikacja predyspozycji i uzdolnień kandydatów), z pewnością znajdzie się wystarczająca ilość dzieci, które będą mogły rozpocząć naukę gry na instrumentach w naszej szkole.
   Sugestia, że uruchamianie szkoły o artystycznym profilu na wsi, nie jest najlepszym pomysłem, również nie przekonuje i nie zniechęca szefa szydłowieckiego magistratu.   – Przykładem są choćby Ruszkowice, w gminie Borki (pow. przysuski). Od siedmiu lat z powodzeniem funkcjonuje tam Szkoła Muzyczna. Obecnie uczęszcza do niej ponad 100 dzieci – poinformował burmistrz Artur Ludew.- Ze swej strony dopełniliśmy wszystkich formalności… Czekamy na decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – stwierdził burmistrz.

– Wcześniej przeprowadziliśmy ankietę wśród rodziców, potencjalnych uczniów. Jest duże zainteresowanie nauką w naszej, przyszłej szkole muzycznej. W tej bezpłatnej samorządowej placówce, zlokalizowanej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadku, do dyspozycji uczestników muzycznej edukacji będzie sześć sal lekcyjnych. Docelowo planowany jest jeszcze remont dwóch sal, ich wyciszenie i ich wyposażenie np. w lustra i poręcze w przypadku nauki rytmiki. W tutejszej sali gimnastycznej (po jej wyciszeniu i innych niezbędnych, akustycznych przedsięwzięciach), można zorganizować kameralną salę koncertową. Na początek planujemy utworzyć dwie klasy, liczące maksymalnie po 16 uczniów, w czteroletnim i sześcioletnim cyklu kształcenia. Zajęcia odbywać się będą po południu, od poniedziałku do soboty – poinformowała Aneta Furmańska, kierująca Zespołem Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu.

Zapytaliśmy, na jakim etapie są przygotowania zmierzające do formalnego utworzenia i uruchomienia Szkoły Muzycznej I stopnia w Sadku?…

– Czekamy na wizytę przedstawicieli Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Jest to jednostka powołana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sprawująca nadzór pedagogiczny nad szkołami artystycznymi. Wizytatorzy pracujący w centrum, mają ocenić czy spełniamy wszystkie wymagania. Czekamy spokojnie, jesteśmy pełni entuzjazmu… Ale terminu wspomnianej wizytacji przedstawiciele CEA, jeszcze nie wyznaczyli – stwierdziła pani dyrektor.

Odpowiadając na pytanie, o koszty utworzenia i funkcjonowania tej artystycznej placówki edukacyjnej Aneta Furmańska powiedziała. –  Jeśliby ruszyła w tym roku, to na działalność od września do grudnia br., potrzeba około 150 tys. złotych. Te pieniądze potrzebne są na zatrudnienie nauczycieli, pracownika obsługi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, w tym instrumentów. W tym roku, kiedy szkoła dopiero rozpocznie swoją działalność musielibyśmy to „pokryć” z własnych środków, z gminnego budżetu. Ale od stycznia 2019 r., moglibyśmy liczyć także na środki z subwencji oświatowej. Przedstawiciele magistratu zapewniają, że mają odpowiednią ilość wykwalifikowanych nauczycieli do nauki gry na instrumentach. Pracą w nowej szkole zainteresowani są muzyczni pedagodzy m.in. z Kielc, Radomia, Skarżyska i okolic Starachowic. W pierwszym okresie, niezbędne w procesie edukacyjnym instrumenty zostaną wypożyczone, w specjalistycznych wypożyczalniach. Później będzie się myśleć o ich zakupie… Ponieważ „muzyczna” w Sadku jest w fazie organizacji, pierwsze przesłuchania, czyli egzaminy wstępne do klas pierwszych przeprowadziliby przedstawiciele warszawskiego Centrum Edukacji Artystycznej.

(Max.)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.