Interaktywne przejścia z dofinansowaniem

0
11

Sto tysięcy złotych dotacji celowej otrzyma gmina Szydłowiec na utworzenie dwóch interaktywnych przejść dla pieszych.


6 września br. burmistrz Szydłowca Artur Ludew, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Iwony Czarnoty podpisał w tej sprawie umowę z wojewodą mazowieckim Zdzisławem Siepierą. W ramach projektu pn.: „Poprawa poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Szydłowca poprzez modernizację przejść dla pieszych przy ulicy Wschodniej oraz podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego” zmodernizowane będą dwa przejścia dla pieszych na jednej z najbardziej uczęszczanych dróg gminnych. Przejścia te znajdują się obok Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu na ulicy Wschodniej, odcinek od ulicy Staszica do ulicy Jastrzębskiej. Miejsce to charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu, szczególnie dzieci i młodzieży, tym bardziej że w pobliżu znajduje się także Przedszkole Samorządowe nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi.

W ramach projektu wykonane będą dwa progi zwalniające z wyniesionymi, kolorowymi przejściami dla pieszych, montaż stałej organizacji ruchu w postaci znaków pionowych i nowe oznakowanie poziome.

Projekt obejmuj również działania edukacyjno-informacyjne, w ramach których będą przeprowadzone pogadanki ma temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podstawowych technik ratownictwa oraz właściwego zachowania się na przejściach dla pieszych. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca października.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.