Inwestycje drogowe w gminie Mirów

0
16

Na terenie gminy Mirów obecnie realizowane są dwie inwestycje drogowe. Prace budowlane prowadzone są w Rogowie i Bieszkowie Górnym.

Pierwsze zadanie to „Przebudowa drogi gminnej nr 400307W Rogów – Bieszków Górny”. Na jego wykonanie gmina pozyskała 1 196 276 złotych z budżetu wojewody mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Umowa dotycząca przyznania dotacji została podpisana 28 czerwca 2018 roku. Inwestycja obejmuje modernizację drogi na odcinku o długości 995 metrów, przebudowę chodników, budowę zatoki autobusowej i wyniesionego przejścia dla pieszych wraz ze znakiem aktywnym oraz przebudowę wszystkich zjazdów do posesji mieszkańców.

Dzięki realizacji zadania nastąpi poprawa bezpieczeństwa użytkowników zmodernizowanego odcinka drogi m.in. dzięki przebudowie niebezpiecznego skrzyżowania z drogą powiatową oraz wykonanie przejść dla pieszych i barier ochronnych przy chodniku. Wykonawcą inwestycji jest przedsiębiorstwo BUDROMOST – Starachowice sp. z o. o.

Drugą inwestycją jest „Budowa drogi gminnej nr 400306 W Bieszków Górny – Nowy Dwór”. Na odcinku 1400 metrów ułożona zostanie nawierzchnia z kruszywa, wykonane zostaną pobocza oraz rowy odwadniające. Planowany koszt tego zadania wynosi 341 529 złotych. Inwestycja będzie współfinansowana w kwocie 100 000 złotych z budżetu województwa mazowieckiego, w ramach dotacji na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.