home

Ile najlepiej wpłacać na IKZE? Czy da się wpłacić za dużo? Podpowiadamy

  • Napisany przez:
  • Skomentuj
  • Pin it

Rośnie liczba osób, które wybierają IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. To rozwiązanie tym korzystniejsze, że pozwala skorzystać z ulgi podatkowej – w zależności od wpłaconych na konto środków. Czy to oznacza pełną dowolność w zakresie dokonywanych wpłat?

 …

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to rozwiązanie, które pozwala odkładać środki z myślą o emeryturze. Jego zaletą jest możliwość dokonywania wpłat z dowolną częstotliwością. Jedynym ograniczeniem jest maksymalny limit wpłat na IKZE.

 

Limit wpłat na IKZE – na czym polega?

 

Limit wpłat w ramach IKZE określa maksymalną kwotę, która może trafić na konto w ciągu danego roku podatkowego. Oznacza to, że posiadacz rachunku nie może wpłacić więcej – powyżej ustalonego limitu.

 

Warto przy tym podkreślić, że wpłat można dokonywać jednorazowo lub np. w comiesięcznych „ratach”. Niezależnie od częstotliwości wpłat, limit pozostaje niezmienny.

 

Zasady wyliczenia kwoty limitu wpłat

 

Limit wpłat dokonywanych na IKZE w ciągu roku nie może przekroczyć 1,2-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeciętne miesięczne zarobki w 2017 roku to kwota 4 263 zł. Oznacza to, że maksymalna kwota, którą można wpłacić w ramach IKZE w ciągu roku, wynosi 5 115,60 zł.

 

Im wyższa wpłata, tym większe zyski

 

Posiadacz IKZE ma niemal pełną dowolność w zakresie dokonywania wpłat. Dlatego wysokość środków można uzależnić od swojej sytuacji finansowej. Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, by płacić minimalne kwoty, ale jest to niekorzystne z dwóch powodów.

 

Wysokość wpłaconych na IKZE środków przekłada się:

  • na wysokość kapitału wypłacanego po przejściu na emeryturę
  • na wysokość ulgi możliwej do uzyskania w danym roku podatkowym.

 

Dlatego warto starać się wpłacać środki w kwocie, do jakiej obowiązuje limit wpłat na IKZE. Dzięki temu można zyskać najwięcej.

 

Na IKZE nie można wpłacić kwoty powyżej limitu

 

Skoro wysokość wpłat przekłada się nie tylko na możliwość zbudowania sporego kapitału z myślą o emeryturze, ale pozwala na skorzystanie z ulgi podatkowej, wiele osób dąży do wykorzystania potencjału IKZE w ramach optymalizacji podatkowej. Niestety nie da się „oszukać systemu i wpłacić kwoty ponad obowiązujący limit. Jeżeli wpłaty dokonane na IKZE przekroczą limit, będą podlegały zwrotowi.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *