Najlepsi w powiecie i radomskim regionie

Niedawno obchodzili 10-lecie swojej społecznej działalności. Liczne i bardzo udane inicjatywy grupy mieszkańców gminy Orońsko, sprawiły, że w ostatnich latach, to lokalne stowarzyszenie jest najlepszą tego typu organizacją, nie tylko w naszym powiecie, ale również w całym regionie radomskich.

Założone jesienią 2008 roku Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, przez pierwsze lata po jego oficjalnej rejestracji, nie wyróżniało się nadzwyczajną aktywnością… Dopiero w późniejszych latach realizowane inicjatywy zaczęły nabierać, zdecydowanie większego rozpędu …

W ostatnich latach, to orońskie stowarzyszenie prowadzi m.in. działalność edukacyjną, sportową, turystyczno-rekreacyjną, charytatywną, kulturotwórczą i artystyczną.

– Nasze działania edukacyjne obejmują; organizacje zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów ścisłych (chemia i fizyka m.in. w ramach Akademii Małego Odkrywcy) i wspieranie organizacji uczniowskich kółek zainteresowań oraz wyjazdów edukacyjnych. Warto dodać, iż działalność edukacyjna skierowana jest także do dorosłych mieszkańców naszej gminy skupionych w Klubie Seniora, dla których organizujemy tematyczne prelekcje – poinformował Cezary Wanko z zarządu SOiRGO.

Poza działalnością edukacyjną, sportowo-rekreacyjną i kulturalną już od kilku lat SOiRGO organizuje Forum Dyskusyjne Lokalnych Organizacji Pozarządowych. W tym roku, w styczniu odbyło się ono po raz szósty. W spotkaniu w miejscowym Centrum Rzeźby Polskiej uczestniczyło siedem organizacji i stowarzyszeń z terenu gminy Orońsko.

– Jeśli chodzi o sferę działalności sportowej, nasz sztandarowy projekt, to powszechna nauka pływania, a także organizowanie treningów sportowych – siatkarskich i kolarskich. Powodem do satysfakcji są również, organizowany corocznie kolarski wyścig o konar Dębu Czwartaka oraz Przełajowy Bieg Niepodległości, a także rowerowy rajd szlakiem Powstańców Styczniowych. Ponadto wytyczono i wyposażono szlaki turystyczne na terenie naszej gminy, które wprowadzono na mapy i portale turystyczne PTTK – wymienia Sylwester Różycki, prezes SOiRGO.

– Ważna sfera naszej aktywności, to systematyczne promowanie kultury i sztuki. Realizujemy je m.in. przez organizowanie konkursów fotograficznych, projekcje filmów podczas dorocznego Letniego Kina na Trawie oraz pokazów filmowych i spotkań z reżyserami i aktorami  w ramach projektu „Polski Światłoczułej”. Organizujemy także wyjazdy do teatrów, pikniki i imprezy folkowe oraz kameralne koncerty – podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia.

(Max.)

Założyciele, zarząd i współpraca

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko powstało z inicjatywy mieszkańców gminy. Zarejestrowano je w listopadzie 2007 r.

Wśród członków założycieli byli: Mirosław Kil, Danuta Dolęba, Zdzisław Bredłowski, Alojzy Głogowski, Stanisław Makowski, Lidia Jabłońska, Edmund Różycki, Czesław Stańczyk, Marianna Lech, Sylwester Grzyb, Tomasz Stańczyk, Krzysztof Stanik, Dariusz Chełmiński, Zygmunt Komór, Zbigniew Stanik, Krzysztof Bryła, Magdalena Bartosiak, Jerzy Fijałkowski.

Od 2016 roku, zarząd stowarzyszenia to: Sylwester Różycki – prezes, Jarosław Molenda – wiceprezes oraz Cezary Wanko – skarbnik. Natomiast w skład Komisji Rewizyjnej SOiRGO wchodzą: Stanisław Makowski – przewodniczący, Zbigniew Stanik oraz Michał Uciński.

Stowarzyszenie współpracuje z: powiatem szydłowieckim, Gminę Orońsko, gminami – Szydłowiec, Jastrząb i Kowala, Centrum Rzeźby Polskiej, Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszeniem Pryzmat z Gąsaw Rządowych, Fundacją Inicjatyw Edukacyjnych w Warszawie, Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gminy Kowala, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z orońskiej gminy, Gminnym Klubem Sportowym \”Oronka\”, Środowiskowo-Lekarskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w Radomiu, Stowarzyszeniem \”Wszyscy Razem dla Zaborowia\”, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Edukacji Zespołu Guzowianki, a także szkołami i gminnymi świetlicami środowiskowymi.

Organizują, promują i fundusze pozyskują

Sylwester Różycki, prezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko.

– Misją naszej organizacji jest wszechstronny rozwój gminy Orońsko poprzez realizację przedsięwzięć i projektów, skierowanych do mieszkańców naszej gminy ze wszystkich grup wiekowych (tj. do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów).

– Działalność stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy wielu osób z terenu naszej gminy, przy aktywnym udziale zarówno lokalnego samorządu terytorialnego, jak również zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury.

– Zainicjowane i realizowane przez nasze stowarzyszenie przedsięwzięcia, będące wizytówką działalności SOiRGO, to m.in. wyścigi kolarskie, nauka i doskonalenie pływania, przedsięwzięcia turystyczno-rekreacyjne, a także spotkania kulturalno-artystyczne oraz z ciekawymi ludźmi, konferencje popularnonaukowe i działania na rzecz Klubu Seniora. Na te cykliczne działania staramy się pozyskiwać dofinansowania, z różnego rodzaju pomocowych funduszy.

– Poza integrowaniem środowisk lokalnych, realizujemy działania mające na celu ochronę ojczystych dóbr kultury i przyrody. Podejmujemy także aktywną działalność promującą gminę Orońsko oraz jej walory historyczne oraz turystyczno-krajoznawcze. Stowarzyszenie wspiera prace archeologiczne prowadzone na terenie naszej gminy przez badaczy Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Organizowane są cykliczne konferencje popularnonaukowe, promujące archeologiczne walory Orońska (\”Muzyka Krzemieni\” oraz \”Orońska Czekolada\”). Drukowane są także wydawnictwa promocyjne (m.in. foldery i regionalne kalendarze).

– Należy ponadto podkreślić, iż rozwój SORiGO nie byłby możliwy bez instytucji i Ludzi Wielkiego Serca, wspierających organizacyjnie i finansowo działalność stowarzyszenia, za co serdecznie dziękujemy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Jak dostać dofinansowanie z Funduszy Europejskich?

Informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, mieszkańcom gminy Mirów udzielać będzie konsultant Mobilnego Punktu Informacyjnego, przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Z tych konsultacji...

Galerie

Najbradziej popularne

Informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, mieszkańcom gminy Mirów udzielać będzie konsultant Mobilnego Punktu Informacyjnego, przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Z tych konsultacji skorzystać możną będzie w piątek 24 maja br. w godz. 9.30 - 13.30 w Urzędzie...
Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Zofia Pawlak, Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Wysokiej ks. Arkadiusz Bieniek, Dyrektor PSP w Wysokiej – Marta Owczarek zapraszają 28 maja br. na uroczystość w 75 rocznicę bohaterskiej śmierci żołnierzy Armii...
W podstawówce w Cukrówce gościł radomski biskup. W szkole tej obchodzono również święto szkolnego patrona. - Biskup diecezji radomskiej Henryk Tomasik, przybył do szkoły w towarzystwie ks. kapelana Tomasza Herca i proboszcza parafii Chlewiska ks. Romana Kuny. Powitany został przez...
Uczennica z wałsnowskiej podstawówki została "Mistrzem ortografii" w naszym powiecie. Organizatorem dorocznego Powiatowego Konkurs Ortograficznego jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu. W ortograficznej rywalizacji uczestniczyli uczniowie z podstawówek z terenu naszego powiatu. Patronat honorowy sprawował starosta szydłowiecki, Włodzimierz Górlicki. Dyktanda konkursowych...
Ponad 7,2 mln złotych przeznaczono na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w regionie radomskim. Z marszałkowskiego budżetu, dofinansowane zostaną również rolnicze trakty na terenie powiatu szydłowieckiego. - Dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych blisko...

Popularne w ostatnich dniach