Nasz powiat specjalną strefą ekonomiczną?…

flash Gorące tematy Szydłowiec

Na majowym spotkaniu w Radomiu, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że nasz powiat – stanie się specjalną strefą ekonomiczną.

Na oficjalnej, internetowej stronie premiera napisano m.in., że podczas spotkania z mieszkańcami Radomia, Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu „poruszył również kwestię bezrobocia w powiecie szydłowieckim…”.

Na tym radomskim spotkaniu, Agnieszka Górska, radna sejmiku województwa mazowieckiego „skierowała do premiera zaproszenie do odwiedzenia Szydłowca”. To zaproszenie działaczka PIS-u z naszego powiatu ponowiła także po oficjalnej części spotkania.

Cały powiat z inwestycyjnymi ulgami?

Odpowiadając, premier stwierdził, że  „(…) cały powiat szydłowiecki już niedługo stanie się specjalną strefą ekonomiczną”. Padła również zapowiedź, że w Jastrzębiu przywrócony zostanie posterunek policji.

Obecnie, w ramach podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” na terenie Szydłowca, funkcjonują dwie firmy. Jedna z nich, czyli Biella znajduje się w likwidacji. Po ostatecznym zamknięciu tego zakładu, do listopada br. zwolnionych zostanie blisko 180 pracowników. Druga strefowa firma, to MIKROSTAR, Mechanika Precyzyjna, Technologie Specjalne Sp. z o.o.

– Rząd przygotowuje nową ustawę, a kiedy wejdzie ona w życie, cała Polska będzie Specjalną Strefą Ekonomiczną. Również powiat szydłowiecki będzie mógł z tych nowych, ustawowych rozwiązań skorzystać – stwierdziła w rozmowie z naszą redakcją Agnieszka Górska, radna sejmiku województwa mazowieckiego, szefowa powiatowych struktur PiS .

Polska będzie – jedną wielką strefą ekonomiczną…

Przygotowana przez rząd (Ministerstwa Finansów i Rozwoju) ustawa „ma zastąpić system zwolnień podatkowych i ulg, działający obecnie w 14 Specjalnych Strefach Ekonomicznych – obejmujących obszar około 25 tys. hektarów (czyli 0,08 proc. powierzchni kraju).

Obecna ustawa przewiduje, że „era” dotychczasowych SSE, obowiązywała będzie jedynie do 2026 roku. A wprowadzana właśnie, PiS-owska ustawa – przewiduje „jedną, wielką strefę ekonomiczną”. Będzie nią cała Polska, czyli 312 tys. km kwadratowych…

– Oczywiście byłoby bardzo dobrze, gdyby cały nasz powiat zyskał status Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Byłaby to szansa na ściągnięcie na nasz teren inwestorów, którzy uruchamiając firmy, tworzyliby nowe miejsca pracy – stwierdził Tadeusz Piętowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.

  Pracodawcy narzekają na brak – rąk do pracy…

– Formalnie zarejestrowanych jako bezrobotni – mężczyzn, na których notujemy ostatnio największe zapotrzebowanie ze strony pracodawców, w rejestrach szydłowieckiego PUP jest 1702. Ale faktem jest również, że w ostatnim czasie, coraz więcej  pracodawców narzeka na brak – rąk do pracy…  Tych ofert zatrudnienia ostatnio było dużo, bo łącznie prawie 800. A na bieżąco mamy, średnio 90 – 120 propozycji natychmiastowego zatrudnienia, i są to krajowe oferty. Przedsiębiorcy z różnych branż pilnie poszukują m.in. monterów konstrukcji metalowych i spawaczy – dodał szef szydłowieckiego PUP-u.

Potwierdzeniem tego, że przedsiębiorcy coraz częściej borykają się z brakiem potrzebnych pracowników jest niedawny przykład z Szydłowca… Na majowych Szydłowieckich Targach Pracy, w 34 punktach informacyjnych, oferowano łącznie blisko 500 wolnych stanowisk, dla osób szukających zatrudnienia. Zapotrzebowanie na nowych pracowników prezentowały nie tylko firmy z Szydłowca i naszego powiatu, ale również z miast regionu radomskiego i województwa świętokrzyskiego.

Statystyka powiatowego bezrobocia

W ostatnim czasie oficjalny rejestr bezrobotnych w naszym powiecie zmniejszył się o ponad 200 osób.

Ta spadkowa tendencja utrzymuje się w całym regionie radomskim. W ostatnim czasie liczba bezrobotnych w powiatach regionu radomskiego, zmniejszyła się o blisko 1350 osób. Poza powiatem radomskim, gdzie z urzędowych rejestrów \”ubyło\” 345 bezrobotnych, na drugim miejscu jest nasz powiat – 223 osoby.

Obecnie poziom bezrobocia (czyli tzw. stopa bezrobocia) w powiecie szydłowieckim wynosi około – 25 proc.

W PUP zarejestrowano 3456 osób bez pracy (wśród nich są 1754 kobiety).

Zasiłek dla bezrobotnych pobiera tylko 681 osób, czyli co piąty z bezrobotnych.

Podatkowe ulgi, kuszenie zagranicznych inwestorów i mniejsze bezrobocie

Przed rokiem, ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki ogłosił, że cała Polska będzie – jedną – wielką strefą ekonomiczną. Ma to znacząco zmniejszyć poziom bezrobocia w mniejszych miastach, a przede wszystkim – \”zwiększyć atrakcyjność inwestycji w Polsce\”, bo rządowi \”zależy na przyciągnięciu inwestorów zagranicznych\”…

Ustawa zakłada \”system punktowania\”. Zachęty podatkowe uzależnione będą m.in. od otwarcia firmy w rejonie o dużym bezrobociu. \”Punktowane\” też będą inwestycje uwzględniające \”kryterium jakościowe\”, dotyczy to m.in. zatrudniania specjalistów oraz liczby wysokopłatnych miejsc pracy. Ponadto, wpływ na wysokość podatkowych ulg mieć będzie także \”planowana współpraca z naukowcami i uczelniami\”.

Przyznanie ulgi będzie możliwe jedynie, w przypadku uzyskania \”odpowiedniego poziomu punktów\”. Przewidziane w nowej ustawie preferencje podatkowe, uzależnione będą od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy.

(Max.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.