Polityka senioralna w gminie Chlewiska

0
16

04.12.2018 r. z inicjatywy Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów, które realizuje na terenie województwa mazowieckiego program ” Senior-to- Integracja”, odbyło się spotkanie seniorów z terenu gminy Chlewiska. Wykonawcą programu jest Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP- KLATKA. Miejscem spotkania był Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach, któremu zaproponowano współorganizację Interaktywnej Debaty Społecznej ” Gminna Polityka Senioralna”.

Na debatę zostali zaproszeni seniorzy, przedstawiciele władz samorządowych, m.in. wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński, sekretarz gminy Grzegorz Hylicki, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Zbroszczyk, przedstawiciele instytucji kultury, Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły śpiewacze, chór parafialny.

Głównym celem spotkania było zapoznanie zebranych z uwarunkowaniami społecznymi i formalno- prawnymi, w tym działaniami legislacyjnymi związanymi z powołaniem Gminnej Rady Seniorów oraz z opracowaniem i wdrażaniem Gminnej Strategii Polityki Senioralnej.

Debata składała się z 4 części: teatr, forum, legislacja, integracja. Czwarta część – integracja odbywała się w trakcie obiadokolacji, którą przygotowały pracownice Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach. W spotkaniu wzięło udział około 80 osób, w tym 15 zaproszonych gości. Rezultatem dyskusji było wypracowanie wytycznych do lokalnej polityki senioralnej.

W końcowej części imprezy wręczono dyplom Mazowieckie Miejsce Przyjazne Seniorom Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chlewiskach, będącemu gospodarzem wizyty studyjnej.

W spotkaniu uczestniczyli również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, którzy przekazali seniorom informacje na temat oszustw, jakie przestępcy stosują wobec osób w starszym wieku. Udzielili ponadto zebranym cennych wskazówek, jak nie dać się oszukać.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.