REKLAMA: Produkcja energii w domu jednorodzinnym

Dom i ogród

W ostatnich latach można zaobserwować trend, który zmierza w stronę zwiększania świadomości ekologicznej i związanej z tym konieczności redukowania zużycia energii elektrycznej i zminimalizowania emisji spalin wysyłanych do atmosfery. Ekologiczne technologie coraz częściej wkraczają w obręb współczesnego budownictwa.

Instalacje energooszczędne w domu jednorodzinnym mają różne przeznaczenie i zastosowanie. Prawdziwym hitem stają się jednak projekty domów energooszczędnych, uwzględniające samodzielne produkowanie prądu z odnawialnych źródeł. Proces ten jest w pełni ekologiczny i pozwala na poczynienie znacznych oszczędności finansowych.

Panele słoneczne

Jedną z możliwości wykorzystywania odnawialnych źródeł energii jest korzystanie z promieniowania słonecznego. Kolektory słoneczne zdobywają coraz większą popularność, a ceny ich montażu spadają. Stosowane są one do podgrzewania wody bez użycia prądu czerpanego z elektrowni. Kolektor to urządzenie, które jest w stanie przechwycić promienie słoneczne i zamianę ich na energię cieplną. Jest ona oddawana do tzw. czynnika roboczego (np. niezamarzającego płynu), który pomaga transportować ciepło dzięki specjalnie ułożonemu systemowi rur do wężownicy ulokowanej w zasobniku wody. Ciepło oddawane jest do cieczy, co umożliwia wyłączenie poboru energii elektrycznej w celu korzystania z ogrzanej wody.

Fotowoltaika

Zupełnie innym system są ogniwa fotowoltaiczne, które mają znacznie szersze zastosowanie. Służą one bowiem do produkowania energii elektrycznej, takiej samej, jaką pobieramy z gniazdka od elektrowni. System ten oparty jest o zjawisko półprzewodnictwa. Ogniwo fotowoltaiczne dokonuje procesu odseparowania fotonów, jakie znajdują się w promieniach słonecznych, dzięki czemu wytwarza się elektromotoryczna siła, która przyczynia się do powstawania ruchu elektronów. Jest to przyczyną pojawiania się różnicy potencjałów, a zatem niczego innego, jak powstawania prądu stałego. Ostatnim etapem jest przekształcenie energii stałej na przemienną, którego dokonuje urządzenie określane jako inwerter. Ten ostatni krok równoznaczny jest z uzyskaniem dokładnie takiego samego prądu, który otrzymujemy z elektrowni. Dzięki niemu możemy zasilać działanie wszystkich urządzeń elektrycznych. Proces ten jest w pełni bezpieczny dla środowiska, a produkowanie prądu ze słońca uniezależnia nas od zakładu energetycznego. Możliwości produkcji prądu zależne są od warunków solarnych. Zachodzi zatem istotne znaczenie między ilością dni słonecznych i intensywności promieniowania, a jakością i ilością wyprodukowanej energii elektrycznej. W polskich warunkach okresy wiosenne i letnie, a także znaczna część jesieni, w pełni stwarzają możliwości pokrycia całego zapotrzebowania. W zimie może zajść jednak potrzeba posiłkowania się dostawą z elektrowni.

Energia z wiatru

Kolejnym często stosowanym sposobem samodzielnego wytworzenia prądu jest stworzenie przydomowej elektrowni wiatrowej. Idealnie sprawdzają się one w przypadku domu, który odznacza się dobrymi warunkami izolacyjnymi, odpowiednim ociepleniem, przez co wykazuje niskie zapotrzebowanie na prąd. Przydomowe elektrownie wiatrowe zazwyczaj wykorzystywane bywają jako jedynie dodatkowe źródło energii. Koszty budowy profesjonalnych wiatraków wciąż są dosyć wysokie. Najbardziej opłacalne jest postawienie na mniej zaawansowane konstrukcje, które posłużą do wytwarzania energii na podgrzanie wody czy dogrzanie wnętrza pomieszczenia. Tego typu instalacje pracują dzięki wianiu wiatru. Żeby turbina mogła rozpocząć swoją potrzebuje wiatru o sile minimum 4 m/s. Optymalną wydajność zanotujemy, kiedy wiatr będzie wiał z prędkością 14 m/s. Wytworzenie prądu w ten sposób możliwe jest dzięki zastosowaniu baterii akumulatorowych. Żeby jednak móc postawić przydomową elektrownię wiatrową, należy uzyskać stosowne pozwolenie. Wysokość wiatraka może bowiem stanowić zagrożenie w ruchu lotniczym, a także generować inne niebezpieczeństwa. Jako, że ilość wyprodukowanej energii zależy od częstotliwości i siły występowania wiatrów, zanim zdecydujemy się na taki krok, warto sprawdzić, jakie warunki wietrzne panują w naszej okolicy.

7 thoughts on “REKLAMA: Produkcja energii w domu jednorodzinnym

  1. If you ever go to a game of poker in the news, then you definately assist a game of
    Texas Hold Em No Limit – the Cadillac off poker. This anomaly of poker rooms controlling hnds came to light when many players began noticing that thhey became victim of suckouts too often. By using
    a poker rakeback deawl you have instantly iincreased your win-rate by over 50%.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.