Burmistrz z absolutorium

Szydłowiec

Po przedstawieniu przez burmistrza Artura Ludwa sprawozdania z działalności za miniony rok, skarbnik gminy Szydłowiec Iwona Czarnota zaprezentowała radnym sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

Komisje Rady Miejskiej – rewizyjna i budżetowa pozytywnie oceniły realizację ubiegłorocznego budżetu. Pozytywna była również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która przedstawił wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Plewa.

W głosowaniu podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej radni udzielili burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku. Za głosowało 10 radnych. Natomiast pięć osób wstrzymało się od głosu.

Dziękując radnym za podjęcie absolutoryjnej uchwały szef szydłowieckiego magistratu podkreślił, że zdaje sobie sprawę jak wiele jest jeszcze do zrobienia. Dlatego – należy skoncentrować się na tym, co jeszcze przed nami – stwierdził burmistrz Artur Ludew.

 

 

Dochody – 65 mln zł

Wydatki – 62 mln zł

Wykonanie dochodów budżetowych gminy Szydłowiec za 2016 roku wyniosło

65 040 558,95zł, co stanowi około 98,41 proc. założonego planu.

Natomiast wydatki budżetowe w minionym roku zrealizowano w wysokości

62 558 815, 63 zł, co stanowi 95,31 proc. przyjętego planu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.