Jak wypadli nasi gimnazjaliści?

Oświata

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W pierwszej z nich – humanistycznej, gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach). Natomiast w części drugiej – matematyczno -przyrodniczej, zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach).

W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym albo na poziomach podstawowym i rozszerzonym.

Oprócz średnich wyników z tych przedmiotowych bloków, osiągniętych przez gimnazjalistów w 41 powiatach i pięciu miastach (Warszawa, Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka) województwa mazowieckiego, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, publikuje również wyniki uczniów z wszystkich 940 szkół gimnazjalnych funkcjonujących na Mazowszu (wśród nich aż 112, to gimnazja publiczne, prywatne i kościelne w Warszawie).

W sześciu warszawskich gimnazjach (3 dwujęzycznych, 2 publicznych i 1 społecznym STO) podczas egzaminu z języka polskiego wszyscy uczniowie osiągnęli ponad 90-proc. wynik. Podobnie było z matematyki. Natomiast efekt egzaminu z historii i WOS, to od 91,9 do 94,4proc. w trzech dwujęzycznych, warszawskich gimnazjach.

Na „tle” ogólnopolskim, szkoły z regionu radomskiego wypadły – nieszczególnie. Niemal wszystkie średnie wyniki powiatowe – są niższe od średniej krajowej. Wyniki 394 gimnazjalistów z powiatu szydłowieckiego prezentujemy w odpowiednich tabelach.

 

 

 

Nazwa tabelki nr 1

Średnie wyniki szkół w powiecie szydłowieckim z egzaminu gimnazjalnego w 2017 r. w proc.

 

Wyjaśnienie pod tabelką nr 1

Język polski (GH-P), historia i WOS (GH-H), matematyka (GM-M), przedmioty przyrodnicze (GM-P).

Język obcy na poziomie podstawowym – angielski (GA-P), niemiecki (GN-P).

Język obcy na poziomie rozszerzonym – angielski (GA-R), niemiecki (GN-R).

 

Tabelka nr 2

Średnie wyniki szkół w powiecie szydłowieckim z egzaminu gimnazjalnego w 2017 r. w proc. – znajomość języków obcych.

 

 

 

 

SzkołaIlośc uczniów ogółemGA-P (angieski podstawowy)ilośc zdających i proc. zdawalnościhGA-R (angilski rozszerzony) iilość zdających ucniów i proc. zdawalniości)GN-P (niemiecki podstawowy) iilość zdajcych uczniów i proc. zdawalności
PG Chlewiska4117uczniów, 87,5 proc.17 u., 72,6 proc.24 u., 39,0 proc.
PG Jastrząb4739 uczniów, 63,4 proc.39 u., 45,9 proc.8 u., 36,5 proc.
PG Mirów4442 uczniow, 58,0 proc.42 u., 32,4 proc.2 u., 35,5 proc.
PG Orońsko5832 uczniów, 67,3 proc.32 u., 47,3 proc.26 u., 33,2 proc.
PG Majdów176 uczniów, 84,3 proc.6 u., 54,0 proc.11 u., 48,6 proc.
PG nr 1 Szydłowiec6626 uczniow, 74,2 proc.26 u., 61,4 proc.40 u., 53,8 proc.
PG nr 2 Szydłowiec11487 uczniów, 72,9 proc.87 u., 54,3 proc.27 u., 59,2 proc.
PG Specjalne przy CKZiU77 uczniów, 31 proc.00

 

SzkołaIlość uczniówGH – H (Historia i WOS)GH – P (J.polski)GM – M (MAtematyka)GM – P (przyroda)
PG Chlewiska4154,862,939,551,2
PG Jastrząb4754,869,946,553,8
PG Mirów4457,662,436,942,5
PG Orońsko5852,063,433,648,4
PG Majdów1743,155,031,641,1
PG nr 1 Szydłowiec6655,868,640,045,8
PG nr 2 Szydłowiec11457,764,137,549,6
PG Spejalne prz CKZiU723,415,118,428,6

 

Język polski
pow. piaseczyński – 77,6 proc.
pow. grodziski – 76,6 proc.
pow. otwocki – 75,7 proc.
m. Warszawa – 79,1 proc.

 

Średnia krajowa (w proc.)

Język polski – 69

Matematyka – 47

Historia i wiedza o społeczeństwie – 59

Przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka i geografia) – 52

Angielski, na poziomie podstawowym – 67

Angielski, rozszerzony – 49

 

Średnia ocen w województwie mazowieckim (w proc.)

Język polski – 72,4

Matematyka – 50,9

Historia i WOS – 61,8

Przedmioty przyrodnicze – 54,9

Język angielski, poziom podstawowy – 71,1

Język angielski, poziom rozszerzony – 53,2

 

Powiat szydłowiecki (zdawalność w proc.)

Język polski – 63,9

Historia i WOS – 54,6

Matematyka – 38,0

Przedmioty przyrodnicze – 47,9

Angielski, poziom podstawowy – 68,5

Angielski, poziom rozszerzony – 50,4

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.