Basenowe zamierzenia starostwa

flash Szydłowiec

– W 2011 opracowaliśmy koncepcję kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza. Wynikające z niej planowane przedsięwzięcia obejmowały nie tylko infrastrukturę sportową. Na ponad 7,5-hektarowym terenie przewidziana była również budowa ciągów komunikacyjnych (dróg wewnętrznych i chodników), parkingu i placu apelowego. Aby zrealizować te zamierzenia trzeba było m.in. wyburzyć dawne budynki warsztatowe i uporządkować teren po starym basenie odkrytym… – przypomniał w rozmowie z TYGODNIKIEM starosta szydłowiecki, Włodzimierz Górlicki.

 

Etapowy kompleks sportowy

Wspomniana przez szefa powiatowych władz samorządowych koncepcja, przewidywała etapową realizację tych przyszkolnych zamierzeń. Te początkowe etapy obejmowały m.in. boiska, plac apelowy, stadion lekkoatletyczny i parking.

– Obecnie jesteśmy na etapie IV, czyli budowa lodowiska. Budowa basenu była we wspomnianej koncepcji zaznaczona, ale w dalszej kolejności – jako V etap. Wtedy tak zakładano, że wcześniej należy zrealizować lodowisko, przed budową basenu. I obecnie również tak uważamy, że w pierwszej kolejności pilniejsza jest potrzeba boisk szkolnych dla ZS im. KOP-u. I właśnie na takim boisku, w okresie zimowym będzie funkcjonowało sezonowe lodowisko. Tę koncepcję przyjęto do realizacji – poinformował nas starosta.

Według zapowiedzi powiatowych władz samorządowych budowa krytego basenu w Szydłowcu, to kwestia – bliskiej przyszłości. Ale póki co, nie padają żadne kwoty, dotyczące realizacji tej sportowo-rekreacyjnej inwestycji….

 

 

Nie tylko dla uczniów…

To basenowe przedsięwzięcie – w zamyśle ma charakter ponadlokalny i zrealizowane będzie – dla uczniów wszystkich szkół z terenu powiatu szydłowieckiego. Jednakże starosta podkreśla, że choć według założeń – szkoły z naszego powiatu będą miały priorytet w korzystaniu z basenu, to jako ponadlokalny – obiekt ten będzie również dostępny dla wszystkich zainteresowanych, również spoza Szydłowca i całego powiatu, zarówno uczniów jak i osób dorosłych.

– Program funkcjonalno-użytkowy, który opracowujemy w tym roku, określi jaki to może być basen. Gdy ta analiza przedinwestycyjna będzie już gotowa, wtedy można również mówić o szacunkowych kosztach realizacji tego inwestycyjnego przedsięwzięcia. Przewidzieliśmy także w br. konsultacje społeczne i branżowe, w których uczestniczyć będą m.in. burmistrz i wójtowie z wszystkich gmin naszego powiatu oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Warto dodać, iż z gminnego budżetu burmistrz Artur Ludew  przeznaczył 10 tys. złotych na opracowanie (wspomnianego wcześniej) programu funkcjonalno-użytkowego basenu – podkreśla szydłowiecki starosta.

 

Konieczne finansowe wsparcie z Ministerstwa Sportu

Inicjatorzy tego przedsięwzięcia zapowiadają, że na realizację basenowych zamierzeń będą się starać pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i innych funduszy. Przewiduje się, że obniżkę kosztów eksploatacyjnych planowanego basenu zapewni zastosowanie pomp cieplnych, którym energię dostarczą instalacje  fotowoltaiczne.

Przewiduje się również, że utrzymanie przyszłego basenu kosztować będzie 1mln zł rocznie. Dlatego uznano, że niezbędne będzie finansowe wsparcie z miejskiego budżetu i gmin z terenu naszego powiatu.

Mniej więcej tyle właśnie kosztuje dofinansowanie miejskich basenów, w dwóch sąsiednich powiatach. W Starachowicach jest to około 1 mln zł, a w Przysusze ponad 800 tys. zł rocznie.

Konieczne dofinansowanie z ministerstwa i wsparcie gmin

Włodzimierz Górlicki, starosta szydłowiecki. – W przyszłym roku przewidujemy opracowanie dokumentacji technicznej basenu. Natomiast rozpoczęcie jego budowy w 2019 r., a zakończenie realizacji tej inwestycji w roku 2020. Formalne oddanie do użytku możliwe więc będzie w 2021 r. Takie są założenia i ramowy harmonogram realizacji tego przedsięwzięcia.

– Jednakże zasadniczym warunkiem podjęcia się realizacji tej inwestycji jest dofinansowanie z Ministerstwa Sportu (od 50 do 70 proc. kosztów budowy basenu), bo inaczej nasz samorządowy budżet, nie sprosta temu przedsięwzięciu… Drugim warunkiem jest finansowy udział gmin z naszego powiatu w utrzymaniu i eksploatacji przyszłego basenu. Spełnienie tych dwóch wymogów jest absolutnie niezbędne, aby faktycznie udźwignąć to wyzwanie…

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.