Lustracja przy 27 szkołach

Paragraf

Podobnie jak w latach ubiegłych, przed wrześniową inauguracją nauki, policjanci sprawdzali stan dróg oraz ich oznakowanie na odcinkach przebiegających w pobliżu szkół. Funkcjonariusze sprawdzili wszystko, co może mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

Policjanci sprawdzali oznakowanie dróg

Przez kilka dni funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego sprawdzali drogi i ulice pod kątem zasadności istniejącego już oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu, geometrii drogi, a także prawidłowości ustawienia, stanu technicznego oraz widoczności znaków drogowych i  urządzeń  ostrzegawczo – zabezpieczających. Celem tej „lustracji” było ujawnienie nieprawidłowości oznakowania dróg, a także sprawdzenie nawierzchni jezdni. Spostrzeżenia i uwagi policjantów dotyczące wadliwego oznakowania oraz złego stanu dróg, ujęto w protokole pokontrolnym. Wnioski z przeprowadzonej „lustracji” przekazano właściwym miejscowo zarządcom dróg, aby usunęli te uchybienia – poinformowała st. sierż. Marlena Skórkiewicz, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu

 

Ujawniono sześć przypadków nieprawidłowości…

– Nasi policjanci przeprowadzili „lustrację” dróg w rejonie 27 szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu szydłowieckiego. Podczas tych kontroli ujawniono sześć przypadków nieprawidłowości w oznakowaniu pionowym. Najczęściej dotyczyły one braku znaków: uwaga dzieci, przejście dla pieszych i tzw. Agatka (informujące, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci). Zastrzeżenia te przedstawiono zarządcom poszczególnych dróg. Zobowiązano ich do uzupełnienia tego niezbędnego oznakowania, w jak najkrótszym czasie – poinformował TYGODNIK aspirant Rafał Szumielewicz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu.

– Ujawnione przez szydłowieckich policjantów nieprawidłowości i będące ich efektem pokontrolne wnioski zostały już uwzględnione przez drogowych zarządców – poinformował TYGODNIK naczelnik „drogówki”, Marek Gawin.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

Od początku tego tygodnia, rozpoczęła się doroczna akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Wzmożone, policyjne kontrole obejmują rejony szkół na terenie naszego powiatu. Funkcjonariusze z „drogówki” zwracają m.in. uwagę na przestrzeganie przez kierowców bezpiecznej prędkości i respektowanie pierwszeństwa dzieci na przejściach dla pieszych.

– Akcja ta prowadzona będzie przez cały wrzesień. Oprócz tego policjanci odwiedzać będą szkoły, w których przeprowadzą m.in. prelekcje dla najmłodszych uczniów – dodał Dariusz Kalita, naczelnik Wydziału Prewencji KPP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *