Kościół w Chlewiskach

Chlewiska

Obecny kościół zbudowano w latach 1511-1512. Ufundowaną przez Mikołaja Chlewickiego świątynię, wzniesiono na zrębach poprzedniego kościoła z 1121 r. Z tej średniowiecznej budowli, pierwotnie w stylu romańskim zachowały się fragmenty ceglanych murów prezbiterium i nawy oraz okno kamienne w kształcie czteroliścia.

W późniejszych wiekach kościół w Chlewiskach był kilkakrotnie przebudowywany i „utrzymywany” w stylu gotyckim. Występują tu liczne fragmenty późnogotyckiej kamieniarki (portale, zworniki) ozdobione herbami (Łabędź, Odrowąż, Habdank, Janina, Poraj) oraz inne cenne detale architektoniczne.

Do najcenniejszych zabytków stanowiących wyposażenie kościoła należą: gotycka figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem (z ok. 1430 roku) w ołtarzu głównym oraz kamienne nagrobki z XV-XVII w. Renesansowe zabytki, to nagrobki Wawrzyńca Chlewickiego (1613 r.) i jego żony (1618 r.).

Przy kościele stoją dzwonnica i dawna wikarówka z XVIII w. W latach 1923-1924 kościół został powiększony (według projektu Juliana Lisieckiego).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *