Rozpoczęła się jesienna rekrutacja

Paragraf

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w policji w IV kwartale br. Nowe przyjęcia do pracy w policji zaplanowano w dwóch terminach – 2 listopada (47 osób) oraz 28 grudnia (86 osób).

Służbę w policji może pełnić: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, mający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ci kandydaci do wstąpienia w szeregi policji, którzy podlegają kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesieni do rezerwy).

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w policji niezbędne dokumenty powinny złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 – ego Listopada 37/59 (parter) we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 – 13 (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.