Zalewowa odnowa częściowo już gotowa

flash Szydłowiec

Po spuszczeniu wody z zalewowej niecki, rozpoczęto pierwszy etap – remont jazzu i zapory ziemnej. Te zbiornikowe urządzenia nie były remontowane od blisko 30 lat…  Dopiero po ich całkowitym sfinalizowaniu, przyjdzie pora na kolejne: modernizacyjne, rekreacyjne i estetyczne przedsięwzięcia, przewidziane wokół szydłowieckiego zalewu.

Poza uszczelnieniem pęknięć elementów żelbetonowych (w niektórych przypadkach konieczna okazała się ich całkowita wymiana), niezbędny był również m.in. montaż siatek zbrojeniowych, umocnienie linii brzegowej „narzutem” kamiennym oraz konserwacja elementów stalowych. 

Na realizację tych niezbędnych prac gmina Szydłowiec pozyskała dofinansowanie. – Pieniądze w formie dotacji, w kwocie 240 202,00 zł oraz korzystnej pożyczki – 240 203,00 zł pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – poinformowali przedstawiciele szydłowieckiego magistratu.

Poza gruntowną naprawą betonowych elementów, zajęto się również m.in. wzmocnieniem nabrzeży. Efekt tych prac jest już widoczny. Wyłoniona w przetargu firma już na wiosnę zapewniała, że wszystkie zaplanowane remontowo – modernizacyjne prace wykonane zostaną terminowo. I słowa dotrzymała…

– Prace remontowe jazzu i zapory są już sfinalizowane i zostały przez wykonawcę zgłoszone do formalnego, technicznego odbioru. Sprawdzamy czy wszystko jest zgodne z przetargowym zamówieniem i wszystkimi innymi wymogami – poinformowała TYGODNIK Urszula Grzmil, naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji.

Finansowe wsparcie pozyskano także na realizację kolejnego etapu, czyli projektu „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad zalewem w Szydłowcu”. Umowę o dofinansowaniu tego przedsięwzięcia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano już w kwietniu br. Realizacja wszystkich zamierzeń kosztować będzie blisko 3,4 mln złotych. Natomiast wartość wspomnianego dofinansowania, to prawie 2,9 mln zł.

W ramach tego przedsięwzięcia zostanie m. in. oczyszczony zbiornik, zrekultywowana zieleń, umocniona linia brzegowa. Będą także wykonane nowe nasadzenia drzew, pola kwiatowe, alejki z piaskowca, miejsca do wypoczynku z wiatami grillowymi, oświetlenie, pole namiotowe oraz boiska do piłki plażowej.

– Duże ilości namułu zostały już wybrane z zalewowej niecki. Uporządkowano również i utwardzono m.in. teren przy zbiorniku od strony ul. Podgórze. Inne prace związane z modernizacją terenów wokół zalewu będą kontynuowane jeszcze w tym roku, do czasu dopóki pozwalać będą na to warunki atmosferyczne – dodała pani naczelnik.

Blisko 2,8 ml zł dofinansowania

Całkowita wartość projektu \”Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad zalewem w Szydłowcu\” wynosi 3 396 496,82 zł, wartość dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie to 85%, czyli 2 887 022,29 zł.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni nad zalewem w Szydłowcu. W ramach projektu wykonane zostaną prace polegające na oczyszczeniu zbiornika i wprowadzeniu do niego nowej roślinności, stworzeniu ciągów pieszych, zamontowanie fontann napowietrzających, karmników i budek lęgowych dla ptactwa, stworzenie boiska do piłki plażowej, pola namiotowego i umieszczenie elementów małej architektury (grille, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). Nastąpi wycinka i nasadzenie nowych drzew i krzewów, wykonane zostaną nowe trawniki oraz rabaty. Termin realizacji projektu – do 31.12.2018 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.