Remont Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach

flash Okolice

Remont polega m.in. na poszerzeniu części otworów drzwiowych i wymianie drzwi (dostosowanie ich do wymogów dla osób niepełnosprawnych), wymianie posadzek w ciągach komunikacyjnych wewnętrznych niezbędnych do poruszania się osób niepełnosprawnych, wymianie istniejącej wykładziny tarket na płytki gres,wykonaniu nowej warstwy konstrukcyjnej na ciągach pieszych, remoncie podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Wszystkie wymienione prace są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki, której mieszkańcami są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, przy pomocy balkoników, o kulach i laskach.

Zakończenie prac zostało przewidziane na listopad 2017r.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz dla osób w podeszłym wieku, dlatego tak ważny jest przeprowadzany remont, po którym placówka stanie się przyjaźniejsza i bardziej dostępna.

Wykonawcą robót jest INSTAL – BUD z Potworowa, firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość robót wynosi 484 063, 77 zł z czego 50% dofinansuje Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.