I ty możesz zostać policjantem

Paragraf

W br. planowane przyjęcia do służby w policji odbędą się jeszcze: 2 listopada (65 osób) oraz 28 grudnia (120 osób).

Dlatego komendant wojewódzki policji z siedzibą w Radomiu  ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w policji w 2017 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Służbę w policji może pełnić: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii; nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; korzystający z pełni praw publicznych; posiadający co najmniej średnie wykształcenie; posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować; dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy).

Osoby  zainteresowane  przyjęciem  do  służby w  policji  powinny  złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu ul. 11 – ego Listopada 37/59 (parter)  we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9-13 wymagane dokumenty (m.in. podanie o przyjęcie do służby w policji, wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy). Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w komendzie wojewódzkiej lub powiatowej policji, albo ze strony internetowej www.policja.pl

  Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl). A telefonicznie pod nr:

48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53,

 48 345 20 64.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.