Ruszy muzealna budowa

flash Szydłowiec

Pieniądze na budowę nowego obiektu przy ul. Kąpielowej  – „wykłada” samorząd województwa mazowieckiego. W muzeum zgromadzonych jest około 2200 instrumentów muzycznych oraz blisko 800 eksponatów zbiorów historyczno-artystycznych. Realizacja inwestycyjnych zamiarów zwiększy możliwości ekspozycyjne MLIM.

– Jest to najważniejsza inwestycja w dziejach muzeum. Jej realizacja pozwoli powiększyć powierzchnie ekspozycyjne w zamku do około 520 m kw. i udostępnić na nich obecnie znajdujące się w magazynach cenne muzealne zasoby. Poprawi także warunki przechowywania muzealnych zbiorów, poprawi warunki pracy i umożliwi placówce rozwój działalności merytorycznej – podkreśla Aneta Oborny, dyrektorka Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

Nowy budynek dla MLIM zaprojektowała firma DETAN z Kielc. Na elewacjach przewidziano zastosowanie szkła, aluminium i okładzin z piaskowca szydłowieckiego. Obiekt zaprojektowano zapewniając dostęp dla osób niepełnosprawnych, m.in. przewidziano w nim łączącą wszystkie kondygnacje windę panoramiczną.

W budynku znajdą się m.in.: pracownie merytoryczne, pomieszczenia administracyjno-biurowe, sale edukacyjne, sala konferencyjno-edukacyjna, biblioteka/pracownia dokumentacji etnomuzykologicznej i historycznej, magazyny zbiorów specjalistycznych, archiwum, a także pomieszczenia socjalno-gospodarcze, techniczne i  garaże dla samochodów dostawczych.

Nowa siedziba muzeum, o łącznej powierzchni użytkowej blisko 1200 m²  i trzech kondygnacjach (dwie nadziemne oraz jedna częściowo podziemna), zlokalizowana będzie przy ul. Kąpielowej 8, na działce przy zamkowym parku. Ta inwestycja kosztować będzie ponad 8,4 mln złotych. Zrealizuje ją wyłoniona w przetargu firma PERFECT z Bilczy. Przewidywany termin sfinalizowania tego budowlanego przedsięwzięcia, które rozpoczęte zostanie jeszcze w październiku br., to pierwszy kwartał 2019 roku.

Kluczowe znaczenie dla rozwoju muzeum

Aneta Oborny, dyrektorka Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.

– Budowa nowej siedziby muzeum ma kluczowe znaczenie dla jego rozwoju. Jest to jedyne tego typu muzeum w Polsce (i według muzykologów, działających w latach 70. XX w. w ramach International Folk Music Council, pierwsze w świecie samodzielne muzeum poświęcone ludowym instrumentom muzycznym), funkcjonujące na niewielkiej przestrzeni szydłowieckiego zamku. Łącznie z biurami, magazynami i ekspozycjami zajmuje zaledwie ok. 555 m².

– Zlokalizowana w trzech pomieszczeniach zamku, na niewielkiej powierzchni 180 m² (łącznie z recepcją i sklepem muzealnym) wystawa stała „Instrumenty… – zobaczyć i usłyszeć tradycję”, prezentuje zaledwie „ekstrakt” szydłowieckiej kolekcji instrumentów – największej kolekcji ludowych instrumentów muzycznych w kraju, znanej na całym świecie, m.in. dzięki opracowaniom naukowym znanych muzykologów i obecności części zbiorów na stronach m.in. www.instrumenty.edu.pl , Musical Instruments Museums Online czy Digital Resources for Musicology. W ciasnych magazynach pozostaje ponad 1500 muzycznych artefaktów oraz cenne zbiory historyczno-artystyczne.

– Nowa siedziba instytucji pozwoli rozbudować infrastrukturę niezbędną do prowadzenia statutowej działalności Muzeum i umożliwi zwiększenie dostępu do oferty muzealnej. W obecnie zajmowanych przez muzealne biura i magazyny komnatach, zlokalizowanych w najstarszej XV-wiecznej północnej części zamku, dekorowanych unikatowymi, wczesnorenesansowymi polichromiami i polichromowanymi stropami kasetonowymi oraz w XVI-wiecznych komnatach skrzydła wschodniego zamku znajdą się nowe ekspozycje instrumentologiczne, audiowizualne przestrzenie edukacyjne oraz ekspozycje poświęcone historii zamku i jego mecenasom – Szydłowieckim i Radziwiłłom.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.