Konferencja, zwiedzanie i koncerty

flash Szydłowiec

Na uroczystości zapraszają burmistrz Szydłowca i Rada Miejska. 7, 8 i 9 listopada będą dniami otwartymi we wszystkich zrewitalizowanych obiektach, tak aby każdy miał możliwość zapoznania się z efektami wykonanych prac w ramach projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W piątek, o godz. 9 w zamku rozpocznie się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Szydłowiec, rewitalizacja, rozwój”. Poza prezentacją projektu ” Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu…”, wręczeniu podziękowań, przewidziano m.in. referaty  naukowców z UMCS w Lublinie („Powstanie i rozwój Szydłowca na tle przemian urbanistycznych, społecznych i gospodarczych regionu radomskiego”- dr hab. Dariusz Kupisz) i warszawskiej SGH („Rewitalizacja przestrzeni zabytkowej i poprzemysłowej w Szydłowcu jako przykład aktywności lokalnych samorządów małych miast w województwie mazowieckim” – prof. dr hab. Marek Bryx oraz „Jak Szydłowiec odzyskuje swój blask” – dr hab. Hanna Godlewska – Majkowska).

W sobotę na zamkowym dziedzińcu, od godz. 15 odbędą się koncerty: Aleksandry Michalskiej, Zuzanny Gadowskiej,  zespołu „Don Vasyl i gwiazdy cygańskiej pieśni” oraz zespołów „Tacy Sami” i „Zakopower”.

W niedzielne popołudnie na zamku przewidziano koncerty szydłowieckich artystów:

Miejskiej Orkiestry Dętej, Chóru „Gaudium Canti” i Kameralnego Zespołu Instrumentalnego „Pol-Orffa”. O godz. 18 uroczystości zakończy pokaz sztucznych ogni.