Bezpieczeństwo seniorów

Szydłowiec

Z seniorami spotkał się funkcjonariusz szydłowieckiej komendy. Na spotkaniu w wiejskiej świetlicy Piotr Zięba przestrzegał osoby starsze przed grożącymi im niebezpieczeństwami.

W miniony wtorek w świetlicy w Sadku aspirant sztabowy Piotr Zięba spotkał się z seniorami. Z zebranymi rozmawiał na temat lokalnego bezpieczeństwa i o zagrożeniach z jakimi mogą się spotkać osoby starsze. Mówił m.in. o przypadkach różnego rodzaju przestępstw, a w szczególności o oszustwach metodą „na wnuczka” oraz niebezpieczeństwie podpisywania różnego rodzaju niejasnych umów.