Znają wiejskie zagrożenia

Oświata

W Publicznej Szkole Podstawowej w Gąsawach Rządowych gościły przedstawicielki Państwowej Inspekcji Pracy i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Radomiu Marzena Stępień i Izabela Niedziela.

– Celem spotkania było uświadomienie, jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci na wsi. Podczas prac w gospodarstwie rolnym zdarzają się wypadki, na skutek których dzieci doznają różnych obrażeń, a nawet tracą życie. Projekcja filmu „Bądź bezpieczny” oraz edukacyjna pogadanka uzmysłowiły uczniom naszej szkoły, jak bezpiecznie bawić się na podwórku i pomagać dorosłym w różnych pracach. Zostali oni również zachęceni do udziału w konkursie plastycznym „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!”. Otrzymali też ciekawe materiały edukacyjne dla siebie i rodziców: ulotki, broszury, kolorowanki tematycznie związane z omawianymi zagadnieniami – poinformowali TYGODNIK przedstawiciele PSP.