Karnawałowo i kreatywnie

Oświata Szydłowiec

To tylko niektóre feryjne zajęcia z „Akademią Zabawy”, które zorganizowano w miejscowości Wysoka (gm. Szydłowiec).

– Stowarzyszenie „Akademia zabawy” zadbało o to, aby uczniowie z miejscowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” oraz dzieci z Akademii Malucha w Wysokiej spędziły tegoroczne ferie w bardzo atrakcyjny sposób. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Stowarzyszenie „Akademia zabawy” otrzymało na ten cel dotację w wysokości 900 złotych – poinformowali organizatorzy tegorocznego feryjnego przedsięwzięcia.

Dzieci bawiły się m.in. na zabawie karnawałowej z licznymi konkursami, organizowanej przez PSP w Wysokiej. Gościły również w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, gdzie uczestniczyły w warsztatach ceramicznych. Pojechały także do „Kuleczkowa” w Skarżysku, gdzie radośnie korzystały z kolorowych sal zabaw. Oprócz tego nie tylko najmłodsi chętnie uczestniczyli w kreatywnych zajęciach artystyczno-muzycznych w Akademii Malucha, która działa przy podstawówce w Wysokiej.

Uczniowie dziękująZa wszystkie dni udanej zabawy w trakcie realizacji programu profilaktyczno – wychowawczego pt. „Kolorowe chwile” uczniowie PSP w Wysokiej serdecznie dziękują burmistrzowi Szydłowca Arturowi Ludwowi oraz członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy Urzędzie Miejskim w Szydłowcu.