Będzie miejsce przyjazne dla maluchów

flash Gorące tematy Szydłowiec

Inwestycja planowana jest na działce nr 970/2 w Szydłowcu, przy ulicy Kościuszki 225. Dofinansowanie pozwoli na przeprowadzenie gruntownego remontu budynku w celu przystosowania pomieszczeń do pełnienia funkcji żłobka dla 22 dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3. Jest to kolejne, po wprowadzeniu tzw. „gminnego becikowego”, prorodzinne przedsięwzięcie podejmowane przez samorząd Gminy Szydłowiec.

– Zarówno statystyki demograficzne jak i informacje, które pozyskałem od kierowników

palcówek oświatowych, a także informacje płynące bezpośrednio od rodziców wskazywały,

że potrzeby w zakresie fachowej opieki nad dziećmi do lat 3 w naszej gminie są bardzo duże.

Młode mamy wykazują potrzebę realizacji zawodowej i szybkiego powrotu do pracy po

urodzeniu dziecka, a brak żłobka w naszej gminie zmuszał kobiety do pozostawania w domu.

Teraz to się zmieni i jeśli wszystko potoczy się zgodnie z planem już w IV kwartale 2015

roku oddamy do użytku miejsce przyjazne dla maluchów – poinformował burmistrz

Szydłowca Artur Ludew.

– Ze względów ekonomicznych gmina nie byłaby w stanie w najbliższym czasie zrealizować

inwestycji polegającej na przystosowaniu obiektu do pełnienia funkcji żłobka z własnych

środków. Dofinansowanie w ramach programu resortowego MALUCH daje nam taką

możliwość. Kwota przyznanej dotacji wynosi 840.000,00 zł – dodał burmistrz Szydłowca.