Święto dzieci w gminie Mirów

flash Oświata

We wspólnej zabawie z dziećmi i młodzieżą z terenu naszej gminy uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Gminy Piotr Gołosz, wiceprzewodnicząca Joanna Kowalik, sekretarz urzędu gminy Jarosław Basiak.

Pierwszym punktem programu był występ zespołu muzycznego ” Kongres”. Następnie o radość i uśmiech na twarzach najmłodszych zadbali artyści Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” z Łodzi, prezentując blok artystyczny zawierający teatrzyk lalkowy i konkursy dla najmłodszych oraz iluzjonista Pablo – laureat wyróżnienia podczas przeglądu młodych cyrkowców w Barcelonie.

W trakcie trwania festynu dla najmłodszych nastąpiło, także rozstrzygnięcie Rodzinnego Konkursu Ekologicznego pt ” Dajemy Śmieciom Drugie Życie”, organizowanego pod patronatem gminy Mirów.

Celem konkursu było: poszerzanie wiedzy na temat potrzeby segregowania odpadów i oszczędzania surowców oraz zalet recyklingu. Komisja konkursowa w składzie: Jarosław Basiak – sekretarz gminy Mirów, Piotr Kowalik – kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Funduszy Strukturalnych w gminie Mirów, Wiesława Anna Bilska –dyrektorka ZSP w Zbijowie Małym, Pelagia Olszewska – dyrektor PSP w Bieszkowie Dolnym, Jan Ulewiński –dyrektor PSP w Mirowie, po dokonaniu oceny 15 prac, które zostały wybrane w etapach szkolnych przyznała główną nagrodę – rower Jakubowi Rutkowskiemu z PSP w Bieszkowie Dolnym. Ponadto przyznano 14 wyróżnień dla n/w uczniów: Czarnota Małgorzata, Mazurkiewicz Helena, Kaluga Eliza, Długosz Jakub, Bąk Mateusz, Zaborska Maja, Garbarczyk Karolina, Seweryn Sylwia i Paulina, Podgórski Kacper, Orczykowski Wiktor, Wojteczek Nadia , Dzik Małgorzata, Strzelecka Marysia, Kobierski Kacper.

Wyróżnieni jako nagrody otrzymali podkaszarki elektryczne. Pozostali uczestnicy konkursu dostali upominki w postaci krzewów ozdobnych. Uroczystego wręczenia nagród dokonał wójt gminy Mirów Artur Siwiorek wraz z Joanną Kowalik, Jarosławem Basiakiem, Piotrem Kowalikiem i Janem Ulewińskim.

W dalszej części imprezy wystąpiła młodzież z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie z programem recytatorsko –wokalnym, przygotowywana przez Krystynę Książek i Annę Chrzanowską –Walas. Festyn uświetnił również występ zespołu ludowego „Mirowianki” z Mirowa Starego, który zaprezentował obrzęd ludowy pt. ” Jak to dawniej bywało – oczepiny”.

W trakcie festynu dzieci mogły poznać zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej prezentowane przez ratownika medycznego. Przez cały czas trwania zabawy dostępnych było wiele atrakcji m.in. zjeżdżalnie, lody, napoje oraz wiele innych niespodzianek.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom Dnia Dziecka – Mirów 2015 – Delikatesom Centrum Mirów, Julia Głowinkowska Tierra oraz piekarnia Dom Chleba ze Skarżyska –Kamiennej Kloczkowski Albert i Misterkiewicz Paweł.

Brak możliwości komentowania.