Uczniowskie popisy

flash Szydłowiec

W Publicznej Szkole Podstawowej w Gąsawach Rządowych odbyła się szkolna edycja konkursu „Mam talent”. Wystąpiło w nim 25 uczniów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, śpiewacze i recytatorskie, grę na różnorodnych  instrumentach oraz taneczne. Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie, ostatecznie postanowiono przyznać wszystkim uczestnikom konkursu medale i dyplomy.

– Po konkursie przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Zakonnik z dyrektorką Agnieszką Sarnat złożyły dzieciom najserdeczniejsze życzenia i wręczyły im upominki. Następnie odbyły się konkurencje sprawnościowe z nagrodami – poinformowali TYGODNIK organizatorzy.

Fundatorami upominków w konkursach byli organizatorzy: Emilia Siudak, Marzena Sadza, Agnieszka Kuźdub, Anna Pietras i Mariola Tomczyk.

Brak możliwości komentowania.