Futboliści rywalizowali

flash Sport

Jej organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury. Mecze rozgrywano na boisku Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlewiskach. Sędziował trener UKS” Hubal”, Dominik Depo.

Zawody zorganizowano w ramach akcji ” Bezpieczne wakacje”. Uczestniczyły w nich reprezentacje świetlic wiejskich z Chlewisk, Pawłowa, Huty, Ostałówka, świetlicy opiekuńczo- wychowawczej z Cukrówki oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej przy OSP w Chlewiskach.

– W wyniku zaciętej gry wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze świetlicy w Hucie, drugie – zespół z Pawłowa, a trzecie – z  Chlewisk. Zwycięskie reprezentacje zostały nagrodzone pucharami, natomiast wszystkie zespoły otrzymały piłki, statuetki i dyplomy. Wyróżniono również najmłodszego piłkarza ze świetlicy w Ostałówku – Wiktora Karczewskiego. Nagrody zostały zakupione przez GOK w Chlewiskach – poinformowali organizatorzy letniego turnieju piłki nożnej.

Organizatorzy dziękująPodczas zawodów pracownice Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach przygotowały gorący poczęstunek i napoje dla uczestników rozgrywek.Natomiast nad bezpieczeństwem zawodników czuwały pielęgniarki z Samodzielnego Publicznego ZOZ w Chlewiskach, którym serdecznie dziękujemy. Organizatorzy dziękują również dyrektorce PSP w Chlewiskach, Annie Jaśkiewicz za użyczenie boiska sportowego wraz z zapleczem.