Gdzie wody czyste?…

Szydłowiec

Jest to podobnie jak w latach ubiegłych zalew w Chlewiskach, na terenie ośrodka „Mexicana”. Drugi dostępny w czasie tegorocznych wakacji, do bezpiecznej kąpieli zbiornik na terenie naszego powiatu, to zalew w Jastrzębiu. Lokalne władze samorządowe spełniły wcześniejsze obietnice, o których pisaliśmy we poprzednich numerach TYGODNIKA.

 

Dwa czyste zalewy – Jastrząb i Chlewiska

W ostatnim czasie Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu ocenił jakość wód w miejscach wykorzystywanych do kąpieli – na zalewie w Jastrzębiu i w Chlewiskach.

– Wyniki badań wykazują, że woda w zbiorniku w Jastrzębiu spełnia wymagania sanitarne – poinformowała szefowa szydłowieckiego „Sanepidu” Elżbieta Pawlak.

Podobną ocenę szydłowiecki „Sanepid” wydał w odniesieniu do zalewu w Chlewiskach, na terenie ośrodka wypoczynkowego „Mexicana”.

 

W Szydłowcu „nielegalnie”

Niestety, również w tegorocznym, letnim sezonie każda kąpiel w zalewie w Szydłowcu jest „nielegalna”. Ten zalew, podobnie  jak w wielu poprzednich latach, nie dysponuje ani ratownikami, ani też woda w nim nie była przez szydłowiecki „Sanepid” badana. Wynika więc z tego, że każda kąpiel w tym zbiorniku jest nielegalna.

– Szukamy dofinansowania zewnętrznego. Nasz projekt chcemy zrealizować funduszami pochodzącymi m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także Wojewódzkiego Zarządu Melioracji – poinformował nas doradca burmistrza Michał Kwiatek.

Z oficjalnych urzędowych informacji wynika, że  na przygotowanie projektu zalewu w miejskim budżecie przygotowano 60 tys. złotych. Natomiast nieoficjalnie wiadomo, że  „ucywilizowanie” szydlowieckiego zbiornika musi kosztować, co najmniej 2 miliony złotych.

 

Podjąłem starania…

– Wiem, jak ważnym dla mieszkańców miejscem jest szydłowiecki zalew, mnie również zależy na zagospodarowaniu tego miejsca. Podjąłem starania w celu pozyskania środków na tę inwestycję i w związku z tym na lipcowej sesji Rady Miejskiej zabezpieczyłem w budżecie gminy kwotę 60 tys. złotych na opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej remontu zbiornika i zagospodarowania terenu wokół niego – poinformował burmistrz Artur Ludew na stronie szydłowieckiego Urzędu Miejskiego, w jednym z poprzednich numerów naszego „TYGODNIKA”.