Sportowe zajęcia

Sport

Pieniądze na te zajęcia otrzymało Stowarzyszenie „Nasza wieś” z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu. Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w formie treningów z tenisa stołowego oraz aerobiku. Przyciągnęły sporą liczbę osób. Projekt ten zakończył się turniejem tenisa stołowego.

Kolejny projekt realizowany w lipcu to zajęcia sportowe z różnych dyscyplin: siatkówka, piłka nożna, koszykówka, ringo. Projekt ten został zakończony w „Dzień Jagody”, podczas którego zostały zorganizowane konkurencje sportowe dla dzieci i młodzieży. Wszystkie zajęcia poprowadziła opiekunka świetlicy – Paulina Zugaj.