Parkingowe zamierzenia

0
10

W Szydłowcu zaplanowano dwa nowe parkingi – przy ulicach Kolejowej i Kościuszki.

    Konieczne jest podpisanie porozumienia między miastem a Szydłowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową, bo część terenu należy do SzSM. Według magistrackich zamierzeń parking przy ul. Kolejowej powstanie jeszcze w tym roku.

Realizacja tego drugiego (przy prokuraturze i OSP) przewidziana jest w roku przyszłym. W br. przygotowana będzie dokumentacja projektowa parkingu.