Z nowym rokiem w progi nowej szkoły…

flash Oświata

Na uroczystość licznie przybyli uczniowie i ich rodzice oraz goście specjalni: wójt gminy Jastrząb – Andrzej Bracha, wicestarosta Powiatu Szydłowieckiego – Roman Woźniak i ksiądz kanonik – Zbigniew Tuchowski.

Pani dyrektor powitała wszystkich zgromadzonych, przedstawiła grono pedagogiczne nowej placówki i podziękowała wszystkim bardzo licznym osobom, które mocno zaangażowały się w jej powstanie, służyły pomocą i wsparciem w trudnych momentach i w rezultacie doprowadziły do tego, aby dzieci od 1 września mogły uczyć się w swojej szkole.

Niech ten dzień na zawsze zostanie w naszej pamięci jako czas, kiedy z nadzieją patrzyliśmy w przyszłość, mając w pamięci jakże ważne dla szkoły i nauki słowa: „Jeśli człowiek zamknie bogactwo we własnej głowie, nikt mu go nie może odebrać. Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski”.

O podziękowaniach pamiętali w swoich przemówieniach również wójt i wicestarosta i ksiądz proboszcz. Wszyscy też, łącznie z dyrektorką, życzyli uczniom sukcesów w nauce a nauczycielom spokojnej i owocnej pracy.

Na zakończenie uroczystości odbyły się spotkania uczniów ze swoimi wychowawcami.