Przeciwko imigrantom

Szydłowiec

Jej organizatorami byli członkowie miejscowego koła Młodzieży Wszechpolskiej. Uczestnicy demonstracji zebrali się aby „zamanifestować niezadowolenie z ostatnich decyzji Unii Europejskiej i polskiego rządu”. W krótkich wystąpieniach lokalni aktywiści MW wyrażali „oburzenie i sprzeciw” wobec polityki Unii Europejskiej, narzucającej Polsce przyjmowanie uchodźców z krajów muzułmańskich.

Wiecowi mówcy przypomnieli zebranym, że wojny na Bliskim Wschodzie to wina m.in. USA. Protestując przeciwko przyjmowaniu przez nasz kraj islamskich imigrantów, wskazywano na nasz moralny obowiązek jakim jest konieczność pomocy Polakom znajdującym się w Donbasie (na Ukrainie), gdzie toczą się działania wojenne.

Po wykrzyczeniu w deszczu kilku protestacyjnych haseł, uczestnicy sobotniego wiecu odśpiewali hymn państwowy. Według organizatorów manifestacji , mimo padającego deszczu, uczestniczyło w niej około 50 osób. Wcześniej na facebooku swój udział w demonstracji zadeklarowało ponad 200 osób.