Będzie trzecie podejście

flash Szydłowiec

Będzie to już trzecie „podejście” do likwidacji tej porządkowej formacji. Kwietniowa likwidacyjna uchwała RM została unieważniona przez wojewodę mazowieckiego z powodu „rażącego naruszenia prawa”. Inicjatorzy tej uchwały nie zasięgnęli bowiem opinii związku zawodowego miejskich strażników (co jest formalnie obligatoryjne, choć wcale dla lokalnych władz samorządowych bynajmniej nie jest wiążące…).

 

Wojewoda unieważnił uchwałę

Podobny wymóg dotyczy opinii szefa wojewódzkiej policji. Trzeba jej zasięgnąć, ale nawet  jeśli jest ona negatywna,  rządzący gminą nie muszą jej uwzględnić i Straż Miejską zlikwidować… Tak właśnie było w Szydłowcu, przy podejmowaniu uchwały RM 30 kwietnia br.

Ale tę uchwałę z powodu braku związkowej opinii wojewoda unieważnił, i z końcem sierpnia br. szydłowieckiej Straży Miejskiej – jak planowano – nie zlikwidowano. Dlatego podejmując drugą próbę „rozwiązania” burmistrzowskiej formacji porządkowej, starano się aby tym razem nie było już żadnych formalno-prawnych uchybień…

 

Nieudane drugie podejście…

Ale i tym razem również – się nie udało…  Z porządku obrad sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 8 października, ku zaskoczeniu nawet koalicyjnych radnych, pospiesznie wycofano kolejny projekt uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej.

Niemalże w przysłowiowej „ostatniej chwili” dopatrzono się bowiem, że wcześniejsza opinia wojewódzkiego szefa policji ma „nieaktualne nazewnictwo”… Od 2 października br. formalnie nie ma już „mazowieckiego komendanta wojewódzkiego policji”. Zamiast jest „komendant wojewódzki policji”. Niby drobna różnica, ale w przypadku uchwały RM, mogłaby przesądzić o jej unieważnieniu…

Muszą się bardzo spieszyć…

Ponieważ inicjatorzy likwidacji SM, chcieliby aby przestała ona istnieć z „końcem br.” muszą się bardzo spieszyć, aby w krótkim czasie, który pozostał dopełnić wszystkich formalności…

Stąd właśnie bardzo szybka decyzja o kolejnej sesji RM, tym razem nadzwyczajnej. Na poniedziałek (19 października) zwołał ją przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk. Podczas dzisiejszych obrad radni rozpatrywać będą jedynie dwie uchwały:  „w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu, dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu” oraz przyjęcia Programu współpracy gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.