Budowa chodnika

0
9

Przy ulicy Narutowicza w Szydłowcu trwa budowa chodnika długości ponad 500 m.

Inwestycja finansowana jest z budżetu gminy. Roboty wykonują pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu. Przy ulicy Narutowicza ustawiono również dodatkowe słupy oświetleniowe.