Dostrzec zdolności ucznia

Szydłowiec

Szkolenie „Uczeń zdolny – jak mu pomóc rozwinąć skrzydła”, które odbyło się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu prowadziła metodyk Aneta Pytoń. – Grabda. Uczestnicy szkolenia wzbogacili swoją wiedzę i poznali nowe formy pracy z uczniem zdolnym

– Prowadząca zwróciła uwagę, że już w okresie przedszkolnym można zauważyć u dzieci  specyficzne uzdolnienia. Zauważają je rodzice, jeśli się tylko dzieckiem interesują, zauważać też powinni nauczyciele. Początek edukacji jest najlepszym momentem, by dostrzec zdolności ucznia. Nauczyciel potrafi przede wszystkim rozpoznać w swoich uczniach potencjał twórczy, pobudzić go i wspierać, a także tworzyć dla jego przejawów przestrzeń szkolną (wystawy, pokazy, występy, konkursy itp.) – poinformowała TYGODNIK Dorota Suligowska.