Tak minął rok..

flash Szydłowiec

– Na inwestycje w pierwotnym budżecie pozostawionym przez poprzedników z wyłączeniem projektu kluczowego zaplanowane było około 2 mln. złotych. Po naszych zmianach i obniżeniu wydatków bieżących wygospodarowaliśmy dodatkowo ok. 1,5 mln złotych, (w tym ponad 600 tys. zł rezerwy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowanych związanych z rozliczaniem projektu kluczowego). W konsekwencji po pozyskaniu dodatkowych środków na żłobek i fotowoltaikę wykonaliśmy inwestycje na ok. 5mln złotych, plus ok. 3,5 mln. na płatności, związane z tzw. projektem kluczowym (czyli renowacją zamku, ratusza etc.) – podkreśla burmistrz Artur Ludew.

Redakcja. – Co dla szydłowieckich władz samorządowych było  najtrudniejsze w mijającym roku?

Burmistrz Artur Ludew. – Z pewnością były to problemy związane z  finansowym rozliczeniem tzw. projektu kluczowego. Na szczęście, dzięki żmudnym negocjacjom z firmami, które realizowały projekt oraz przychylności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych jesteśmy bliscy rozliczenia projektu.

Redakcja. – Najistotniejsze przedsięwzięcia prorodzinne i socjalne?…

Burmistrz Artur Ludew. – Podejmujemy konkretne przedsięwzięcia w sferze działań prorodzinnych. Po wprowadzeniu tzw. gminnego becikowego sfinalizowaliśmy starania zmierzające do utworzenia placówki opiekuńczej dla najmłodszych dzieci, aby umożliwić ich mamom jak najszybszy powrót do pracy zawodowej. Dlatego bardzo ważne tegoroczne przedsięwzięcie, które zrealizowaliśmy zgodnie z planem, to miejski żłobek.W zmodernizowanym budynku przy ul. Kościuszki powstała opiekuńcza palcówka dla 22 dzieci. Na to zdanie pozyskaliśmy 840 tys. złotych z rządowego programu MALUCH. Działalność żłobka rozpocznie się w styczniu przyszłego roku.

– Sukcesywnie realizujemy również budownictwo socjalne. Przy ul. Piaskowej powstanie budynek, w którym będzie 8 takich mieszkań. Koszt tego przedsięwzięcia, które realizowane będzie etapowo (w latach 2015 – 2017), to około 834 tys. złotych.

Redakcja. – Najważniejsze inicjatywy umożliwiające realne włączanie mieszkańców w samorządowe działania na terenie gminy Szydłowiec?

Burmistrz Artur Ludew. – Jeśli chodzi o włączanie naszych mieszkańców w samorządowe działania na terenie naszej małej ojczyzny, to wdrożyliśmy takie inicjatywy jak: Rada Seniorów i Rada Gospodarcza, Rada Młodych. W kluczowych sprawach dla naszego miasta i gminy chcemy rozmawiać z mieszkańcami, przykładem tego mogą być konsultacje w sprawie modernizacji zalewu. Nie mamy takiego obowiązku ale chcemy posłuchać mądrych rad ze strony naszego społeczeństwa.

– Wdrożyliśmy, pierwszy w historii naszej gminy budżet obywatelski. Na tę formę realizacji i finansowania obywatelskich inicjatyw w 2016 roku przeznaczyliśmy 400 tys. złotych. Wśród zgłoszonych obywatelskich propozycji najmniej kosztowna opiewała na 5 tys. złotych, a najdroższa na około 300 tys. zł. Wybrane przez mieszkańców projekty będą realizowane w 2016 roku. Jeśli chodzi o budżet obywatelski to należy podkreślić, że ten rok był – „sondażowy”. Oczekujemy, że tegoroczne doświadczenia z pewnością dobrze posłużą nam przy tworzeniu przyszłorocznego budżetu obywatelskiego.

Redakcja. – Najważniejsze tegoroczne przedsięwzięcia i inwestycje „ekologiczne”? 

Burmistrz Artur Ludew. – Jednym z celów, na pewno jest inwestowanie w infrastrukturę miejską ale i doinwestowanie sołectw. Wykonaliśmy tam szereg prac, o których również na bieżąco informujemy w TYGODNIKU. Wiele z nich mogło być realizowane dzięki funduszowi sołeckiemu. Podobnie będzie również w roku przyszłym.

– Z programu unijnego PROW pozyskaliśmy 200 tys. euro (ok. 824 tys. zł) na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych w 56 gospodarstwach wiejskich na terenie naszej gminy. Wykonaliśmy kanalizację sanitarną przy ulicach: Mała, Kwiatowa i Zielona. Podobne przedsięwzięcia realizowano w rejonie ulic: Podzamcze, Dworska i Lipowa, gdzie wykonywano kanalizację deszczową. Deszczowe odpływy wykonywano także na osiedlu nad zalewem w rejonie ulic – Parkowa, Spacerowa, Mickiewicza i Kochanowskiego. Wybudowaliśmy bardzo potrzebną zatokę przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, chodnik przy ul. Narutowicza. Opracowaliśmy szereg dokumentacji budowlanych, w tym na budowę nowych linii oświetleniowych, ponadto zainstalowaliśmy nowe linie oraz na bieżąco uzupełnialiśmy ubytki w oświetleniu.

– W okresie wakacyjnym przeznaczyliśmy dodatkowo 150 tys. zł na wakacyjne remonty szkolne, a w chwili obecnej pozyskaliśmy dodatkowo 90 tys. z przeznaczeniem na szkolną infrastrukturę w Publicznym Gimnazjum nr 2, w PSP w Wysokiej i w Zespole Szkół im. Jana Pawła II filia w Zdziechowie.Mijający rok był rokiem trudnym jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych, ponieważ perspektywa finansowa 2007-2013 się już skończyła, a pierwsze nabory do programów z perspektywy 2014-2020, rozpoczęły się dopiero w listopadzie tego roku.

Redakcja.- Inne przedsięwzięcia te bliskie i przyszłościowe?…

Burmistrz Artur Ludew. – W porozumieniu z powiatem, zbudowane zostaną światła sygnalizacyjne na skrzyżowaniu przy ulicach Folwarcznej i Kościuszki. Realizacja tego przedsięwzięcia jest planowana w roku przyszłym. Mamy również plany budowy parkingów. W porozumieniu z Szydłowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową przebudujemy parking przy ul. Kolejowej (dlatego, że częściowo przyszły teren, na którym będzie parking jest własnością SzSM). Nasze parkingowe inwestycje dotyczą ponadto placu przy ul. Kościuszki (przy siedzibie prokuratury i Ochotniczej Straży Pożarnej). Liczę, że uda nam się także zrealizować parkingową inwestycje przy ul. Kamiennej w okolicach kościoła aby odciążyć rynek.

– Podejmujemy działania mające na celu modernizację szydłowieckiego zalewu. Do końca br. powinien być gotowy projekt na tamę oraz koncepcja zagospodarowania całego terenu przy zalewie. Będziemy realizowali szereg inwestycji dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej, dróg, chodników, modernizacji naszych budynków użyteczności publicznej. Będziemy także aplikować o środki z przeznaczeniem na odnawialne źródła energii, termomodernizacje, modernizację oświetlenia (wykonaliśmy już w tym celu audyt energetyczny).

Redakcja. – Jakie zachęty dla przedsiębiorców, jaka rozwojowa perspektywa?…

Burmistrz Artur Ludew. – Wprowadziliśmy na naszym terenie ulgi  podatkowe dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy (zatrudnienie dla 3 osób –  „gminne” zwolnienia podatkowe przez 1 rok, powyżej 75 osób – przez 5 lat). W 2015 r. nie podnosiliśmy podatków, również w 2016 r. podatek od budynków związanych z działalnością gospodarczą i od środków transportowych pozostawiliśmy na tym samym poziomie.Natomiast z  myślą o przyszłości opracowaliśmy strategię rozwoju gminy Szydłowiec na lata 2015-2025.