Uroczyste otwarcie drogi

flash Szydłowiec

W uroczystości wzięli udział: Włodzimierz Górlicki -starosta szydłowiecki, Anita Gołosz – przewodnicząca Rady Powiatu szydłowieckiego, Andrzej Łuczycki – dyrektor Rejonu Drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Radomiu, ks. kan. Zbigniew Tuchowski – proboszcz parafii Jastrząb, Aneta Majsiak- Gromek radna Rady Powiatu (mieszkanka Lipienic Górnych), Wojciech Warso – przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu, Bronisław Korba wiceprzewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu, Marek Czarnota radny Rady Gminy Jastrząb z LipienicGórnych, Marta Nadgradkiewicz radna Rady Gminy Jastrząb z Nowego Dworu, Paweł Zięba – kierownik działu technicznego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Radom, Leopold Jabłoński – kierownik Obwodu Drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Radom, Waldemar Figarski – komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu, Przemysław Pypeć wiceprezes Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „TRAKT” w Górkach Szczukowskich, Henryk Mosiołek – właściciel firmy Zakład Robót Melioracyjnych Wodno Kanalizacyjnych i Drogowych oraz mieszkańcy Lipienic Górnych.

Poświęcenia nowej drogi dokonał proboszcz parafii w Jastrzębiu ks. kan. Zbigniew Tuchowski. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: ks. kan. Zbigniew Tuchowski, wójt Andrzej Bracha, Andrzej Łuczycki, Anita Gołosz, Włodzimierz Górlicki, Wojciech Warso. Przekazując nożyce wójt gminy podkreślił, że obecnie realizowane inwestycje będą służyły wzrastającym  pokoleniom mieszkańców.

Zadanie polegało na budowie obustronnych chodników dla pieszych wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi na długości 1,062 km. Koszt inwestycji: 1,445,288,02 zł brutto. Wykonawca TRAKT S.A. Górki Szczukowskie koło Kielc. Gmina Jastrząb opracowała dokumentację projektową na realizację przedmiotowej inwestycji.

Wójt gminy Jastrząb serdecznie dziękuje funkcjonariuszom policji za wstrzymanie ruchu drogowego w momencie uroczystego otwarcia drogi.