Żywa lekcja historii i patriotyzmu

flash Oświata

Dlaczego trasa marszów styczniowych prowadzi przez Zbijów Mały i Duży położony na terenie gminy Mirów? Analizując rys historyczny Powstania Styczniowego 1863 roku dotyczący Szydłowca zauważamy, że przez obie nasze miejscowości wiodła trasa działań płk. Mariana Langiewicza. Płk Marian Langiewicz, nie mogąc doprowadzić do koncentracji sił powstańczych w Szydłowcu, był zmuszony przedostać się z niewielką grupą najdzielniejszych wiarusów do Wąchocka, gdzie była wyznaczona zapasowa koncentracja wojsk powstańczych.

W tegorocznym, jubileuszowym marszu uczestniczyli goście honorowi : płk Witold Gniecki z MON-u, mjr Sławomir Sońta – Związek Piłsudczyków –Radom, starszy sierżant

ZS Wojciech Piotrowski – członek Komendy Głównej ZS, kompanijny ZS – Adam Dłużniak – komendant oddziału Częstochowa, starszy kompanijny ZS  dr Leszek Sykulski – szef wydziału szkoleniowego, starszy sierżant ZS Andrzej Górski- komendant oddziału Szydłowiec, sierżant ZS Paweł Rodzaj – Świdnica, drużynowy ZS Mariusz Naływajko.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele lokalnej władzy: wójt gminy Mirów Artur Siwiorek, przewodniczący Rady Gminy Piotr Gołosz, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Joanna Kowalik, radny Zbijowa Małego Jacek Kiełbasa, radna Zbijowa Dużego Anita Król, pracownicy UG w Mirowie: kierownik GOPS Alicja Wójcik, kierownik Gminnej Biblioteki w Mirowie Beata Seweryn, inspektor oświaty w Mirowie Piotr Kowalik oraz dyrektor PSP w Mirowie Jan Ulewiński. Wśród zaproszonych gości był obecny wójt gminy Jastrząb Andrzej Bracha, sekretarz gminy Jastrząb Jan Gula oraz towarzyszące im osoby.

Tegoroczny marsz miał szczególny wymiar. Wójtowie gmin Mirów i Jastrząb uhonorowali medalami osoby związane z przygotowaniami obchodów rocznicy Powstania Styczniowego (w Mirowie – Marsze Szlakiem Powstańców Styczniowych; w Jastrzębiu – Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych ).

Takie medale z gminy Mirów otrzymały następujące osoby: Wiesława Bilska, Joanna Kowalik, Piotr Gołosz, Jan Ulewiński, Alicja Wójcik, Beata Seweryn, Marzanna Błach, Jacek Kiełbasa, Joanna Dwojak, Joanna Orczykowska.

Z gminy Jastrząb do grona odznaczonych osób należą: p. Katarzyna Figarska, Barbara Tarka, Katarzyna Włodarczyk, Michał Gajewski, Sylwester Minda, Tomasz Witkowski oraz Jan Gula.

Uczestnicy marszu obejrzeli program artystyczny z udziałem uczniów PG im. Jana Pawła II w Mirowie oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zbijowie Małym, przygotowany przez Joannę Dwojak i Joannę Orczykowską.

Wszyscy obecni zostali poczęstowani gorącym bigosem ufundowanym przez lokalny samorząd oraz ciastem sponsorowanym przez Radę Rodziców. Po krótkim odpoczynku uczestnicy marszu ruszyli w dalszą drogę do Mirca.

Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych wpisał się na stałe w kulturalną mapę gminy Mirów, a społeczność szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zbijowie Małym jest dumna, iż ma okazję uczestniczyć w żywej lekcji historii i patriotyzmu.