Zimorodki, wróble i sikorki

0
9

Pod opieką wychowawców udali się na spacer wzdłuż pierwszej i drugiej uliczki osiedlowej w Gąsawach Rządowych oraz na drogę w kierunku stacji PKP w Szydłowcu. Pierwszą grupę stanowili uczniowie kl. 0 i I, drugą  kl.2 , a trzecią  kl. 3 Ich zadaniem było policzenie i zanotowanie, ile ptaków i jakiego gatunku odwiedza ogródki i karmniki. Dzieci z radością wsypały do karmników przygotowane ziarna, a następnie zaopatrzone w lornetki udały się na spacer.

Wyniki obserwacji kształtują się następująco: wróble -33, sikorki- 22, gołębie- 39, zimorodki-7, gawrony- 2, jastrzębie- 1, sójki- 2. Organizacją zimowego ptakoliczenia w szkole zajęła się Jolanta Czyż.