Zebrani debatowali i wnioski zgłaszali

Chlewiska filmy

Spotkanie odbyło się w poprzednią środę w świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji – zastępca komendanta podinspektor Marek Filipiak  i aspirant sztabowy Dariusz Kalita, Urzędu Gminy – wójt Waldemar Sowiński, mieszkańcy oraz uczniowie miejscowego Publicznego Gimnazjum.

– Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu aspirant sztabowy Dariusz Kalita, przedstawił główne założenia realizowanych na Mazowszu debat społecznych. Zaprezentował również strukturę jednostki, skalę zagrożenia przestępczością oraz działania podjęte przez policję wobec przemocy w rodzinie i stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówił także realizację zobowiązań i wniosków z poprzedniej debaty. Wystąpienie naczelnika dotyczyło również przestępstw (m.in. „na wnuczka”, „na policjanta” itp.). Przedstawił też działania profilaktyczne kierowane do młodzieży, ujęte w programie „STOP dopalaczom” oraz omówił zasady funkcjonowania nowego narzędzia komunikacji, jakimi są „Mapy zagrożeń” – poinformowała sierż. Marlena Skórkiewicz z KPP.

Podczas środowej debaty w Chlewiskach jej uczestnicy zgłaszali uwagi i wnioski, zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w rejonie swojego miejsca zamieszkania. Dotyczyły one m.in. zmiany organizacji ruchu i utworzenie przejścia dla pieszych oraz ustawienia lustra w rejonie skrzyżowania w miejscowości Stefanków. Oprócz tego zebrani mieli możliwość zgłoszenia swoich oczekiwań wobec policji wypełniając anonimowe ankiety.

Brak możliwości komentowania.