Kolejny dar krwiodawców

flash Szydłowiec

Zbiórkę zainicjowało stowarzyszenie Honorowi Dawcy Krwi Ziemi Szydłowieckiej. O mobilny punkt poboru krwi zadbało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. W poprzednią niedzielę zgłosiło się do niego 40 krwiodawców. Ostatecznie (z powodu na przeciwwskazania zdrowotne) ten życiodajny płyn pobrano od 34 osób. Dzięki ofiarności krwiodawców pozyskano 15,5 litra krwi.

Podczas podobnej styczniowej akcji, od bezinteresownie wspierających ludzi chorych, pobrano tylko o jeden litr mniej (14,5 l). Wszystkie ubiegłoroczne akcje zorganizowane przez szydłowieckich krwiodawców umożliwiły pozyskanie aż 215 litrów krwi.

Jerzy Gawor – koordynator niedzielnej akcji na szydłowieckim Rynku Wielkim, serdecznie dziękuje sponsorom za słodkie upominki, a pracownikom RCKIK za polarowe koce, którymi obdarowano krwiodawców.