Policjanci wysłuchali oczekiwań

flash Paragraf

– W świetlicy OSP w Jastrzębiu odbyła się debata społeczna, podczas której społeczność lokalna przedstawiła swoje potrzeby i oczekiwania odnośnie poprawy bezpieczeństwa w swojej okolicy. Spotkanie odbyło się w ramach debat społecznych organizowanych na terenie całego Mazowsza – poinformowała sierż. Marlena Skórkiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu.

W debacie uczestniczyli przedstawiciele szydłowieckiej KPP, Urzędu Gminy w Jastrzębiu, mieszkańcy gminy oraz uczniowie miejscowego Publicznego Gimnazjum.

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu aspirant sztabowy Dariusz Kalita, omówił problematykę przemocy w rodzinie, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym i skalę przestępczości za 2015 rok. Odniósł się również do zagadnień związanych z przestępstwami, których ofiarami są osoby starsze, a dokonywane są one metodą „na wnuczka”, „na policjanta” itp. Przybliżył nowe działania profilaktyczne kierowane do młodzieży, ujęte w programie „STOP dopalaczom” oraz omówił zasady funkcjonowania nowego narzędzia komunikacji, jakimi są „Mapy zagrożeń”.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zgłoszenia swoich oczekiwań wobec policji wypełniając anonimowe ankiety.

– Organizatorzy debaty wysłuchali zgłaszanych uwag, które dotyczyły zagadnień związanych z ruchem drogowym. Każdy zgłaszany wniosek został zanotowany. Zebrane w ten sposób informacje pozwolą w przyszłości właściwie kierować patrole policji w miejsca, gdzie konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa – zapewniła przedstawicielka KPP Marlena Skórkiewicz.