Posumowali i dziękowali

flash Paragraf

–  Zasadniczym celem prowadzonych corocznie odpraw jest podsumowanie pracy i działania jednostki oraz wyciągnięcie wniosków mających na celu zwiększenie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, jak również uczestników ruchu drogowego powiatu szydłowieckiego – poinformowała sierż. Marlena Skórkiewicz, pełniąca obowiązki rzecznika prasowego Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu.

Młodszy inspektor Jacek Różański, pełniący obowiązki komendanta, w formie prezentacji multimedialnej przedstawił wyniki osiągnięte przez szydłowiecką komendę w roku ubiegłym. Jego wystąpienia wysłuchali m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego policji zs. w Radomiu, młodszy inspektor Kamil Borkowski, wicestarosta Roman Woźniak, burmistrz Artur Ludew, kierownik miejscowej prokuratury Janusz Kaczmarek, wójtowie gmin: Chlewiska – Waldemar Sowiński, Orońsko – Henryk Nosowski i Mirów – Artur Siwiorek oraz policjanci i pracownicy szydlowieckiej KPP.

– Zaproszeni goście podkreślili znaczenie służby, jaką na co dzień pełnią szydłowieccy policjanci. Pogratulowali osiągnięć oraz podziękowali za dotychczasową współpracę. Podsumowując odprawę zastępca komendanta wojewódzkiego policji zs. w Radomiu, młodszy inspektor Kamil Borkowski ocenił pozytywnie pracę szydłowieckiej komendy. Podziękował również władzom samorządowym za dobrą współpracę z policją. Komendant przedstawił także kierunki pracy i zadania, jakie czekają funkcjonariuszy w tym roku oraz podziękował za dotychczasową służbę – dodała sierż. Marlena Skórkiewicz.

 

 

 

Więcej drogowych wypadków i śmiertelnych przypadków

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie naszego powiatu wciąż daleki jest od – optymizmu. Tak wynika z ubiegłorocznych statystyk Komendy Powiatowej Policji.

W minionym roku w swoich statystykach szydłowiecka policja odnotowała więcej kolizji drogowych. Było ich 224. Rok wcześniej odnotowano 214 takich przypadków.

Więcej było również drogowych wypadków – 33. W poprzednim roku – 25. Śmiertelnych przepadków w minionym roku było – 6. Natomiast liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w 2014 r., to – 5 przypadków. Osób rannych było odpowiednio – 26 (2014 r.) i 30 (2015 r.)

Wśród przyczyn ubiegłorocznych, drogowych wypadków na terenie naszego powiatu dominują: niedostosowanie prędkości (5) i nieprawidłowo wykonywane manewry (5). Pozostałe przypadki to m.in. nieprawidłowe zachowanie pieszego (3) i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (2).

 

I mniej i … więcej

Skala przestępczości na terenie powiatu (na podstawie przestępstw stwierdzonych) w minionym roku była mniejsza, niż rok wcześniej.

Liczba przestępstw ogółem, to 555 (807 – w 2014 roku). Natomiast przestępstw kryminalnych odnotowano więcej niż przed rokiem: 366 ((349 – 2014 r.)

Skala przestępczości na terenie powiatu w siedmiu wybranych kategoriach w latach 2014 – 2015 (na podstawie przestępstw stwierdzonych): bójki – 7 (8 – 2014 r.), kradzieże – 69 (44), kradzieże samochodów – 3 (5), kradzieże z włamaniem – 52 (67), rozboje – 5 (5), uszkodzenie rzeczy – 18 (31), uszczerbek na zdrowiu – 5 (9).