Posiedzenie Rady Gospodarczej

0
7

Wstępny projekt tych uregulowań został przedstawiony Społecznej Radzie Gospodarczej przy Burmistrzu Szydłowca w dniu 09.03.2016r.

Podczas posiedzenia członkowie rady na bieżąco zgłaszali swoje propozycje zmian do uchwały. Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Szydłowcu – Barbara Majewska zapewniała, że wszystkie sugestie zostaną wzięte pod uwagę i przeanalizowane. Konsultacje dotyczące ostatecznego kształtu uchwały będą kontynuowane.

Burmistrz Artur Ludew, w czasie posiedzenia przedstawił Radzie Gospodarczej plan inwestycyjny gminy na 2016 rok, odpowiedział również na pytania dotyczące realizacji poszczególnych zadań. Wyświetlono wizualizację projektu zagospodarowania szydłowieckiego zalewu i rozmawiano o koncepcji tej ważnej dla naszej gminy inwestycji.

Jednym z punktów posiedzenia była kwestia dotycząca promocji Piaskowca Szydłowieckiego oraz jego wykorzystania jako produktu regionalnego. Za podjęcie tego tematu podziękowała Anna Kowalska i wyraziła nadzieję, że uda się wypracować takie rozwiązania, które będą z korzyścią dla lokalnych kamieniarzy i przyczynią się do rozwoju lokalnego.

Asystent burmistrza Michał Kwiatek zapoznał członków RG z pomysłem wprowadzenia gminnej karty rabatowej. Gośćmi posiedzenia byli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Janusz Ziętek dyrektor oddziału ZUS w Radomiu, który przekazał informację na temat zmian w przepisach ubezpieczeniowych i Ewa Turlińska inspektor ZUS, która zapoznała zgromadzonych ze zmianami, jakie zostały wprowadzone w uregulowaniach prawnych dotyczących umów cywilnoprawnych.

Członkowie RG zgłosili swoje uwagi w temacie zbyt dużych kosztów za odbiór odpadów komunalnych od przedsiębiorców. Padła również propozycja zorganizowania wspólnego posiedzenia z przedstawicielami starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady Gospodarczej Marek Sokołowski. W spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Rady Miejskiej Marek Artur Koniarczyk i radny Arkadiusz Sokołowski.