Bez dodatkowych urzędników

flash Szydłowiec

Przedstawiciele gmin z naszego powiatu zapewniają również, że z wypłatą tych świadczeń uporają się bez zatrudniania dodatkowych urzędników. Świadczenia na dzieci wypłacane będą przez gminne ośrodki pomocy społecznej.

Duże zainteresowanie

Z wstępnego rozeznania wynika, że w gminie Mirów z tego świadczenia może skorzystać nawet blisko 1000 dzieci. – Wnioski o jego przyznanie można pobierać i składać bezpośrednio w siedzibie naszego ośrodka – poinformowała TYGODNIK Alicja Czarnecka, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirowie.

– Zainteresowanie tym pomocowym programem jest duże. Szacujemy, że pieniądze mogłoby dostać około 700 dzieci z terenu naszej gminy. W związku z wdrożeniem programu nie zwiększamy jednak obsługi kadrowej. Zamiast tego podjęliśmy decyzję o zmianie godzin pracy ośrodka. Od 1 kwietnia br. GOPS w Jastrzębiu będzie przyjmował wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17 – poinformowała Anna Sadza, kierowniczka GOPS w Jastrzębiu.

 

Bezpłatnie i internetowo

Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia jest całkowicie bezpłatne.

Dlatego pracownicy GOPS-ów i policjanci ostrzegają przed różnego rodzaju naciągaczami, którzy mogą oferować ich przygotowanie za „niewielką odpłatnością”.

Wnioski na świadczenia z programu 500+ wydawane są we wszystkich GOPS-ach na terenie naszego powiatu. Ale druki tych dokumentów są dostępne również w wersji elektronicznej na stronach internetowych poszczególnych Urzędów Gmin i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

 Wojewoda będzie pieniądze przekazywał…

Według zapewnień rzeczniczki wojewody, na  „obsługę programu”  gminy z mazowieckiego regionu otrzymały już blisko 8,5 mln złotych.

– Z szacunkowych danych wynika, że pieniądze w ramach rządowego programu Rodzina 500+ trafią do ponad 460 tys. dzieci na terenie Mazowsza. 1 kwietnia br. gminy  rozpoczną przyjmowanie wniosków rodziców, będą miały trzy miesiące na ich rozpatrzenie. Środki na wypłaty świadczeń wojewoda będzie przekazywał gminom i powiatom na bieżąco – poinformowała rzeczniczka Ivetta Biały.

 

 

 

 

Dla rodziców i samorządów

Informacje o programie znajdują się pod banerem Rodzina 500+ na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego www.mazowieckie.pl. Podzielone są na części dla samorządów i rodziców.

Na dodatkowe pytania dotyczące Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pod numerem tel. (22) 695 71 22 odpowiadać będą pracownicy Wydziału Polityki Społecznej MUW w dni robocze, w godz.8 -16.