Takie święto zdarza się tylko raz

flash Okolice

W sali kominkowej szydłowieckiego zamku odbył się VIII Wojewódzki Konkurs Kronik OSP województwa mazowieckiego „Z dziejów OSP” w ramach XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XXIII Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”.

– W tym roku naszej jednostce przypadł podwójny zaszczyt pełnić rolę gospodarza tegorocznego konkursu i reprezentować wraz z kronikami z OSP Jastrząb, Wola Korzeniowa, Chlewiska i Sadek nasz powiat w VIII Konkursie Wojewódzkim Kronik OSP – powiedziała Anna Tomczyk, prezes zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu, która powitała przybyłych autorów opracowań i gości.

Słowa uznania i podziękowania za pracę wykonywaną na rzecz środowiska strażackiego przekazał wiceprezes zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie druh Zbigniew Gołąbek, który oficjalnie otworzył VIII Wojewódzki Konkurs Kronik OSP. Jury dokonało oceny kronik zgłoszonych na konkurs, kierując się następującymi kryteriami: koncepcja zakres prowadzenia kroniki, stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk, poziom merytoryczny zapisów dokumentacyjnych, autentyczność, obiektywizm zapisów, poziom, forma zapisów i zakres ilustracji tekstów, poziom techniczny i estetyczny materiału ilustracyjnego.

– Na podstawie regulaminu, że tytuł kronikarza roku nie może otrzymać ten, który zdobył tytuł w poprzedniej edycji czyli 2014 r . – powiedziała Tomczyk. Finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane przez marszałka województwa mazowieckiego, zarząd oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, starostę szydłowieckiego, burmistrza Szydłowca, komendanta powiatowego PSP w Szydłowcu, prezesa zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu i Ochotniczą Straż Pożarną w Szydłowcu.

Zaszczytne wyróżnienie przypadło w udziale druhowi Stanisławowi Kacpurowi. Niespodziankę na zakończenie części oficjalnej przygotował starosta Górlicki, który wyróżnił Ochotniczą Straż Pożarną w Szydłowcu za utrwalanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego polskiego pożarnictwa. Na ręce szefowej OSP Szydłowiec druhny Anny Tomczyk wręczył grawerton z piękną dedykacją. – Po części oficjalnej nasi goście i kronikarze zwiedzili Zamek i Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Po tej duchowej uczcie zadbaliśmy o coś dla ciała i aby nikt nie wracał z pustym żołądkiem. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym obiadem – dodaje Tomczyk.

OSP dziękuje
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu składa serdeczne podziękowania dla zarządu oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP za obdarzenie zaufaniem i powierzenie zorganizowania tego spotkania właśnie w Szydłowcu, marszałkowi województwa mazowieckiego, staroście szydłowieckiemu Włodzimierzowi Górlickiemu i burmistrzowi Arturowi Ludwowi za życzliwość, ciepłe słowa, za pomoc w organizacji konkursu i ufundowanie nagród i upominków, komendantowi powiatowemu PSP w Szydłowcu bryg. Krzysztofowi Banaszkowi za merytoryczne wsparcie, pomoc i również ufundowanie upominków dla uczestników konkursu, prezesowi zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Szydłowcu za włączenie się w organizację, Małgorzacie Bernatek, dyrektor Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu ZAMEK za udostępnienie Sali Kominkowej, w której mogliśmy się spotkać oraz Anecie Oborny, dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych za możliwość zwiedzenia i zapoznania się z instrumentami.

 

Czy wiesz, że…
Na tegoroczny finał zgłoszono 1 publikację, która nie podlegała ocenie i 16 kronik z 7 powiatów: pruszkowski (1), wyszkowski (1), płocki (3), miński (3), grodzki (1), radomski (2, 1 publikacja), szydłowiecki (5). W sumie wystawiono do oceny 29 tomów kronik. Na finał krajowy, który w tym roku odbędzie się w Supraślu (23-25.09) zakwalifikowano 6 kronik i poza oceną opracowanie z OSP Cerekiew: OSP Długosiodło, pow. wyszkowski, kronikarz: Stanisław Kacpura, OSP Szydłowiec, pow. szydłowiecki, (kronikarz: Anna Tomczyk), OSP Jastrząb, pow. szydłowiecki, (kronikarz: Paweł Kosno), OSP Siennica, pow. miński, (kronikarz: Leszek Dąbrowski, Anna Podrucka), OSP Wola Korzeniowa, pow. szydłowiecki (kronikarz: Barbara Rogozińska), OSP Nowy Duninów, pow. płocki, (kronikarz: Sławomir Waćkowski) oraz publikacja OSP Cerekiew pow. radomski, (kronikarz: Elżbieta Malecińska).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.