Konsultacje społeczne zakończone

Szydłowiec

Samorząd Szydłowca opracowuje Programu Rewitalizacji gminy na lata 2016-2023. To ważny dokument, który nakreśla kierunek działań lokalnych władz na najbliższe lata. W dokumencie tym będą wskazane miejsca wymagające działań gminy tj. np. remonty infrastruktury i modernizacje przestrzeni użyteczności publicznej, ale nie tylko. Jednocześnie w program rewitalizacji wpisane będą plany wdrożenia projektów o charakterze społecznym lub edukacyjnym, tak aby podejmowane działania były zintegrowane i kompleksowe i przyniosły trwałe korzyści dla mieszkańców. Do procesu opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 zaproszeni byli mieszkańcy, którzy od 20 września do 31 października mogli wziąć udział w konsultacjach społecznych. Interesariusze drogę elektroniczną, listowną, a także osobiście w Urzędzie Miejskim, mogli zgłaszać swoje uwagi, propozycje zmian oraz swoje pomysły do programu rewitalizacji. W ramach konsultacji odbyły się także spotkania z mieszkańcami.

7 października w sali szydłowieckiego zamku odbyło się otwarte spotkanie oraz debata z mieszkańcami. Przedstawiciel firmy, z którą gmina współpracuje przy opracowywaniu programu – Łukasz Gińko, szczegółowo omówił propozycje działań przewidzianych w projekcie dokumentu dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie gminy. Mieszkańcy zadawali pytania oraz wyrażali swoje opinie i propozycje. Po zakończeniu debaty odbył się spacer studyjny po obszarze wyznaczonym do rewitalizacji z przystankami m.in. na Placu Marii Konopnickiej, Placu Wolności i Górze Trzech Krzyży. Podczas spaceru wyjaśniano, dlaczego dany obszar został wyznaczony do rewitalizacji i jakie efekty przyniosą planowane zmiany. Zbierano również uwagi i sugestie co do proponowanych działań rewitalizacyjnych od uczestników spaceru.

Kolejne spotkanie z mieszkańcami na którym również można było zadawać pytania i zgłaszać swoje propozycje do Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023 odbyło się 26 października na auli ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu. Obecnie trwa analiza propozycji złożonych przez interesariuszy. W kolejnym etapie dokument ten będzie przyjęty przez Radę Miejską w drodze uchwały.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.