Czekają na odważnych i odpornych na stres

Szydłowiec

– Zawód policjanta jest służbą i wymaga od kandydatów określonych predyspozycji, a także chęci robienia w życiu czegoś pożytecznego oraz pracowania na rzecz społeczeństwa. Podejmując służbę w policji trzeba być odważnym, silnym psychicznie i odpornym na stres. Jednocześnie jest to zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliło się pomocy, bywa bezcenna. Będąc policjantem możesz robić w życiu wiele pożytecznego służąc ludziom i dbając o ich bezpieczeństwo. Jest to wyjątkowa profesja – wymagająca, ale jednocześnie dająca dużo satysfakcji – zachęcają przedstawiciele Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji.

Od lutego do grudnia

Planowane przyjęcia do służby w policji w br. odbędą się w lutym, maju, sierpniu i grudniu. Dotyczy to m.in. Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w Płocku i Radomiu, a także Komend Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach oraz Komend Powiatowych Policji w: Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie i Żyrardowie

Służbowe wymagania

Według „Proceduralnych wymogów” służbę w policji pełnić może: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii; nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz „zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych” (podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować); dający rękojmię zachowania tajemnicy (stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych).

 

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty to m.in.: podanie o przyjęcie do służby w policji; wypełniony kwestionariusz osobowy; kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru); kserokopie świadectw pracy; pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (stołecznej) policji, komendzie powiatowej/miejskiej policji lub ze strony internetowej www.policja.pl

 

Czekają na kandydatów

Osoby  zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  policji  dokumenty powinny  złożyć osobiście w Komendzie Miejskiej / Powiatowej Policji lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 – ego Listopada 37/59 (parter)  we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9- 13, (tel. 48 345 31 20, 48 345 20 15, 48 345 22 53, 48 345 20 63, 48 345 31 19, 48 345 29 53, 48 345 20 64).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

 

Cztery terminy

Planowane przyjęcia do służby w policji w 2017 roku to:

22 luty – 30 osób.

23 maj – 55 osób.

22 sierpnia – 35 osób.

12 grudnia – 102 osoby.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.